Waar de burgerij zijn mening geeft

Wat een onhandige oplossing heeft men bedacht voor de reguliere zorgverzekeringen in Nederland. Kan het nog onduidelijker, waarschijnlijk niet.

De regeling is een combinatie geworden van het niveleren van inkomen en het reduceren van rechten die gedekt worden door afgesloten verzekering. In Nederland zou er geen spraken zijn van klasse verzorging, kan iemand mij dan uitleggen waarom mensen met een laag inkomen niet automatisch een volledig pakket ontvangen.

Dat de teruggave via de belasting loopt, doet die dienst zaken behartigen waarvoor zij nooit is bedoeld. De problemen die daar vooral technisch uit voortvloeien waren dan ook voorspelbaar. Om in de molen van die ambtelijke regeling terecht te komen, moet rechthebbende via een slecht functionerend systeem, zichzelf aanmelden. De bijbehorende toekenning van een individueel digitaal ID, gaat met veel problemen gepaard. Wanneer het niet mocht lukken, adviseert de belastingdienst om maar het ID van een buurman te gebruiken, kan het nog gekker! Wat een dwaas advies, een ID is toch een identificatie en nooit bedoelt om gezamelijk te gaan gebruiken.

Als dan uiteindelijk alles toch lukt, blijkt de marktwerking die belooft was niet of tenminste onvoldoende, te werken en blijken de prijzen jaar op jaar te stijgen. Misschien is dit geen echte medische blunder, maar daar zullen vele rechthebbende toch anders over denken.