Waar de burgerij zijn mening geeft

Voor hervormingen is de FNV van Ton Heerts niet nodig, vindt de JOVD. ”Als we kijken naar het het verleden had de vakbond vroeger zeker een toegevoegde waarde. Tegenwoordig is de vakbond echter niets meer dan een blok aan het been van welwillend Nederland.’’

Vos is kritisch over de keus van het kabinet en premier Mark Rutte om te gaan onderhandelen met de vakbonden. ”Nog geen jaar geleden hebben alle Nederlanders kunnen kiezen voor de Tweede Kamer. Door de keuze van die Nederlanders opzij te zetten, slaat deze regering de plank volledig mis en lijkt ze haar eigen, democratische mandaat niet serieus te nemen.” (bron NU.nl)

Dat je zoveel domheid in twee korte paragrafen kan uitspreken is knap, de man heeft totaal geen gevoel voor sociale verhoudingen. Daarnaast snapt hij niet eens wat een mandaat is, een mandaat is een goedkeuring van mensen die instemmen met de voorstellen gedaan in verkiezingstijd. Daar is nooit vooraf gezegd dat PVDA en VVD eventueel samen een regering zouden vormen, dus een mandaat daar voor bestaat niet, daarnaast hebben beide partijen maar toch wel in het bijzonder te VVD zoveel verkiezingsbeloftes gebroken. dat het mandaat waar meneer over spreekt een farce is en te belachelijk om daar naar te durven verwijzen.

Ga vooral zo door JOVD, het past precies in de onbenullige politiek die de VVD momenteel bedrijft.