Waar de burgerij zijn mening geeft

Mogen bankiers vanaf volgend jaar, volgens Europa, nog maximaal één jaarsalaris als bonus incasseren?

Ben je helemaal gek geworden

Wie is er nu gek, kan iemand mij nu eens uitleggen waar die dieven dat aan verdienen. Het geld waar zij mee werken is NIET van hun ook niet van Europa, de risico’s worden door ANDEREN gelopen. Waar is nu het argument dat die bonussen rechtvaardigt? Laten de bankiers eens beginnen hun beroep weer eens naar behoren uit te voeren, mijn inziens zou je de hele kliek moeten ontslaan, want slechter als dat zij het de afgelopen jaren hebben gedaan kan bijna niet. Laat de jongere garde het maar gaan doen, zijn wij gelijk van die bonussen af omdat in de aanstelling hoort te gaan staan dat er GEEN bonussen verstrekt gaan worden. Ook dat bij ondermaats presteren net als bij iedereen zonder

GOUDEN HANDDRUK

ontslag volgt. Naar mij idee zou deze bedrijfstak dan binnen een aantal jaren gewoon prima presteren. Een ander idee is ook om de banken uit de privaat sector te halen, want in deze betekend privaat niet privé maar bedrijfsmatig, dat heeft tot gevolg dat banken hun winsten willen maximaliseren en hun diensten minimaliseren. Het is een dienst die verleend wordt, als een bank daar op bespaart dan zal in tijd de wal het schip gaan keren, met andere woorden de banken zullen hun markt gaan verliezen aan puur digitale c.q. virtuele organisaties, waarvan je weet dat je minder service krijgt maar de kosten navenant lager zijn.