Waar de burgerij zijn mening geeft

Vertrouwen is een leeg begrip geworden, wie of wat kan je tegenwoordig nog vertrouwen? Overheden, geheime diensten, landen, banken, hackers, zegt u het maar.

Weet u nog wie of wat u kunt vertrouwen?

De hypocratie en leugens in de politiek worden als normaal ervaren. Onrechtmatige overeenkomsten tussen landen worden getolereerd. Landelijke regelgeving die andere landen discrimineren wordt als normaal beschouwd. Economische spionage is aan de orde  van de dag. Digitale criminaliteit neemt ongelooflijke vormen aan. Klokkenluiders worden per definitie gestraft en/of niet serieus genomen, laat staan dat zij worden beschermd. Onder de noemer van actief deelnemen aan de verzorgende samenleving worden opgebouwde rechten van hulpbehoevende met voeten getreden. Pensioenen worden gekort terwijl nog niet zo lang geleden rijk en werkgevers de pot hebben leeg gestolen met het zeggen dat er feitelijk teveel in kas was.

Zo kan ik nog wel even door gaan, hoe lang moet het duren voordat U in opstand komt tegen deze leugens en bedrog?

De toekomst zal het leren, mijn inschatting is dat wij binnen 10 jaar een anarchistische samenleving krijgen die tot grote problemen zal leiden. Financiële instituten zullen als kaartenhuizen in elkaar vallen, uw en mijn gelden zullen als sneeuw voor de zon verdwijnen. Onderscheid tussen rijk en arm zullen niet alleen tussen ontwikkeld en onder ontwikkeld land, maar overal astronomische dimensies gaan aannemen.

Een vierde wereldoorlog ligt op de loer, laten wij het zover komen?