Waar de burgerij zijn mening geeft

Een nog onbekende gemeente wil geheime camera’s gebruiken om uitkering fraudeurs te betrappen.

Waarschijnlijk is niemand er op tegen dat fraudeurs worden aangepakt. Nu wordt er wel een middel ingezet die de privacy van een ieder in gevaar brengt. Op geheime camera’s wordt iedereen opgenomen en niet alleen de fraudeurs. Dan is onmiddellijk ook de vraag wat gaat er met die beelden gebeuren, worden ze gelijkertijd ook maar even aan de belasting, justitie etc. beschikbaar gesteld? Hoelang mag een gemeente deze beelden bewaren en mogen ze dat ook voor andere zaken inzetten. Het gegeven dat het een onbekende gemeente betreft is heel bedenkelijk, een geheimzinnig doende gemeente het recht geven geheime activiteiten te laten uitvoeren … dacht het toch maar niet!

Het is asociaal, ondemocraties en niet gewenst!

Heel veel vragen die mijn inziens eerder een wettelijke grondslag zouden moeten hebben. Nu moeten wij helaas constateren dat de regering regelmatig haar eigen wetten met voeten treed en indien daarop gewezen zij die wetten direct daarop proberen aan te passen. Zou het nu eens niet genoeg zijn met dat camera en aftap gedoe, het zou niet toegestaan moeten zijn door wie dan ook een geheime camera te gebruiken. Mijn hoop is in dit geval onze rechterlijke macht, zij kunnen bewijsmateriaal wat met geheime camera’s is verkregen, niet ontvankelijk verklaren. Het is weer een typisch geval waar in een klein land groots kan zijn, het aantal privacy inbreuken in Nederland loopt inmiddels de spuigaten uit en ik hoop echt dat het een verkiezingsitem word zodat de kiezer zich daar voor of tegen kan uitspreken. Eerlijk gezegd heb ik dan nog mijn twijfels, als reactie op een eerder artikel hebben een paar mij bekende personen de welbekende opmerking geplaatst dat zij niets te verbergen hebben. Tja …. die zijn echt dommer als dom, zij zullen ook niet blij zijn met deze opmerking van mij. Mijn hoop is gevestigd op alle anderen die wel het belang inzien van privacy en dat zullen laten meewegen in de eerste de beste aankomende verkiezingen.