Waar de burgerij zijn mening geeft

Uitgaven in de zorg:

  • In 2001 gaf Nederland 52,5 miljard euro uit aan de totale zorg.
  • In 2005 was dat al 67,6 miljard euro, in 2011 liefst 90 miljard euro.
  • Daardoor stegen de uitgaven per hoofd van de bevolking
    • van 3273 euro in 2001
    • naar 5392 in 2011.

De grootste zorgverzekeraar van Nederland, Achmea, zag in het eerste kwartaal van 2013 een afname van het aantal ziekenhuisbezoeken van één tot drie procent. Wanneer de vraag naar zorg met vijf procent daalt, scheelt dit volgens de krant zo’n 1,6 miljard euro.

Rekenen is helaas niet het sterkste punt van heel veel mensen, bedrijven, regering maar ook zorgverzekeraars. Als ik de 1,6 miljard als rekenvoorbeeld neem, dan is 1,6 miljard gedeeld door vijf procent x honderd procent, dus de feitelijke uitgave van dat jaar bereken dan is dat 32 miljard. Heel wat anders als de werkelijke opgegeven 90 miljard in 2011. Als van die negentig miljard vijf procent genomen word, dan is het voordeel  4,5 miljard. Dus zonder schroom steken zij dan 3 miljard in hun vestzak, het is mij nu ook ineens duidelijk waar die grote en overdadig uitgedoste kantoren en super hoge winsten vandaan komen.