Waar de burgerij zijn mening geeft
  • Uiterlijk van de site aangepast aan de roerige tijden van dit moment.
  • Wij vonden het noodzakelijk onze zorgen met het uiterlijk van de site, tot uitdrukking te brengen.
  • Zwart voor de donkere tijden waar we inzitten c.q. op af stevenen.
  • Geel voor het optimisme wat speciaal in donkere tijden noodzakelijk is voor onze samenleving
  • Onscherpe achtergrond ter uitdrukking van de onzekere tijd die wij zijn ingaan.