Waar de burgerij zijn mening geeft

Nederlandse gemeenten verdienen fors meer aan toeristenbelasting. De gemeenten verwachten dit jaar 162 miljoen euro aan toeristenbelasting te innen. Dat is 36 procent meer dan in 2008.

Typisch geval van Dom, dommer, domst!

De gemeentes doen een serieuze poging een schot in de voet af te vuren, waarvoor ze jaren nodig hebben om te herstellen. De toeristen branche waar veel ondernemers het van moeten hebben, daar kan je gerust de kosten onbedaarlijk van laten stijgen. Het gaat tenslotte niet over ondernemers, maar hoe een begroting rond te krijgen. Die van meet af aan al was gedoemd te mislukken. Het overhevelen van taken van regering naar gemeentes kan niet zonder daar een budget er aan te verbinden, dit is niet het geval dus zoeken de gemeentes de weg van de minste weerstand en word wederom het MKB benadeeld. Die benadeling, volgens mij gewoon diefstal, wordt ook bij het WOZ toegepast, heel veel huizen worden beoordeeld op een marktwaarde waar de huidige bezitter het onmiddellijk voor zou verkopen. U begrijpt die taxaties raken kant nog wal, maar opnieuw u de burger accepteert het en haalt uw schouders op, zo van er is toch niet aan te doen. Misschien niet, maar als niemand eindelijk eens bezwaar maakt en het naar de rechter brengt zal het niet wijzigen en bestelen uw gemeentes u ieder jaar weer. Een verandering is moeilijk tot stand te brengen, het is echt nodig.

Verander de wereld en begin bij uzelf.