Waar de burgerij zijn mening geeft

Minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) vindt dat de balans tussen privacy en veiligheid in de Verenigde Staten is doorgeslagen door de strijd tegen het terrorisme.(bron nu.nl)

TerrorismeDe minister mist het overzicht, natuurlijk doen die Amerikanen hun bondgenoten en burgers bespioneren. Maar in dit geval lijkt het dat de pot de ketel verwijt. Minister Timmermans gaat in deze voorbij aan het wereldkampioenschap telefoon aftappen, wat al jaar en dag in Nederlandse handen is. Gemakshalve vergeet hij ook de koppelingen van databases die door Nederlandse overheidsdiensten, gerust als inbreuk op privacy gekwalificeerd kunnen worden. Niet te vergeten de belastingdienst die niet overheidsdiensten van inkomensinformatie voorziet. Zijn mening dat op deze schaal informatie vergaren voor zogenaamd terrorisme bestrijding alle spuigaten uitloopt, dat onderschrijf ik graag. Dat hij daarna durft te opperen zijn collega John Kerry daarop aan te spreken is zonder meer moedig, want wie durft er met een pond boter op eigen hoofd een dergelijke actie aan? Of is het geen moed maar gewoon onnozelheid, je staat toch gewoon voor schut dat bij de Nederlandse democratie een afluister praktijk door de overheid blijkbaar nodig is, waar zelfs de Amerikanen zich voor zouden schamen. Het wordt hoog tijd dat de politici in Den Haag eens actie ondernemen en die malloten die nu onze regering vormen tot de orde roepen. Mooiste oplossing zou natuurlijk verkiezingen zijn, misschien dat ons geheugen dan eindelijk eens toereikend is om deze hele bende naar huis te sturen en in het belang van het land eens serieus een politieke keuze te maken.

Mijn conclusie kan wederom niet anders zijn dan:

Een volk krijgt die regering die het verdient.

Helaas is dat in ons geval slecht, wij hebben een regering die ver onder de maat presteert!