Waar de burgerij zijn mening geeft

Premier Mark Rutte ziet de afwaardering van Nederland door S&P als een “onderstreping dat we door moeten gaan op de ingeslagen weg”. Wel noemt hij het besluit “teleurstellend”. In navolging van minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) verwacht hij niet dat de afwaardering gevolgen heeft voor de rente. Volgens hem zijn deze aanpassingen al “ingeprijsd”.

Teleurstellend…, onbekwaam zal je bedoelen. Na een aantal jaren van onbekwaam bestuur hebben de heren in Den Haag het nu toch voor elkaar gekregen dat Rutte!Internationale beoordelaars Nederland haar financiële status van betrouwbaarheid afnemen. Dat Rutte daarna zelf nog van mening is dat het niet zo’n vaart loopt zegt alleen wat over Rutte en niets over de feitelijke situatie. Als Nederland nog verder in die beoordelingen zakt kunnen die minkukels in Den Haag bezuinigen wat zij willen, maar zal het gat wat door rente verhogingen  veroorzaakt wordt niet te dempen zijn. De politici spelen met vuur en hebben dat blijkbaar niet eens in de gaten.

Zij vervreemde niet alleen het eigen volk, nee ook de ondernemers lijken nu ook door te krijgen dat deze politiek niet stand kan houden. Helaas is dit een kabinet zonder een econoom met visie in hun gelederen. Uit alle plannen die gepresenteerd worden spreekt totaal geen visie, duidelijk etaleert dit kabinet hun onkunde  om deze  crisis het hoofd te bieden.

Continu lasten verhoging leidt uiteindelijk naar een afgrond waar geen terug meer in is. Al een aantal jaren blijven lonen gelijk of zakken, de kostprijs van werknemers neemt diezelfde jaren echter wel toe! Deze toename wordt totaal veroorzaakt door de verhogingen die telkenmale door dit kabinet op personeelskosten worden geheven. Maar denkt u er wel om, Nederland moet loon matigen! … zodat de regering dat weer kan afromen en verder kan gaan met hun buitenlandse (JSF) speeltjes die Nederland zich allang niet meer kan veroorloven. Hopelijk zal het kabinet dit jaar nog zijn Waterloo vinden zodat Nederland met een nieuwe lichting politici en partijen de weg naar succes weer kan inslaan.

Met deze onbekwame regering is dat onmogelijk gebleken.