Waar de burgerij zijn mening geeft

politiek

Is het Hypocriet of slim? 

Jesse Klaver Hypocriet?Wat is de toegevoegde waarde van de Panama Papers, het geeft inzicht in de handel en wandel van prominenten in de hele wereld. Het blijkt duidelijk dat hoe meer geld je hebt des te minder belasting je betaald. 

Wat is nu echter het probleem? Een groot deel van de toegepaste regelingen zijn niet in strijd met geldende belastingregels. Wij geven grootverdieners een mogelijkheid om hun inkomsten weg te sluizen, allemaal legaal en dus volgens de wet. Al die mensen die nu op hun achterste benen staan zouden in dezelfde positie, groot inkomen en belachelijke belastingen, precies hetzelfde doen. Zolang wij niet rigoureus alle belasting ontwijkingsroutes, die OOK langs en door Nederland lopen, niet afschaffen dan blijft deze belastingontduiking mogelijkheid legaal. De advocaten (bedriegers?) met kantoren op de Amsterdamse Zuidas zouden geen bedrijvigheid meer overhouden.Dit is het moment voor de Europese Unie om eens van zich te laten spreken en zich te profileren, een organisatie waar we normaal niets aan hebben kan in deze wel degelijk paal en perk stellen. 

Wie is de veroorzaker van deze misstanden? …… Het wordt eentonig, opnieuw blijkt de politiek de mogelijke gemaakt te hebben en wellicht nog erger deze fanatiek in stand te houden. Je hoeft geen professor te zijn om te begrijpen welke partij dit omarmt en zich eigen gemaakt heeft, de VVD heb ik de laatste jaren niet op enige begrijpelijk en onderbouwde actie kunnen betrappen dus waarom zouden zij dat in deze wel doen. Klaver van Groenlinks schreeuwt nu moord en brand, maar naar zijn eigen zeggen heeft hij er al drie jaar kennis van. Waarom heb je dan niet moord en brand geschreeuwd meneer Klaver? 

We staan pal voor het referendum, u gaat toch ook stemmen? Wie of wat u kiest is aan u, voor en tegen argumenten hebben we nu genoeg gehoord. Is het u duidelijk? Heeft u het verdrag gelezen? ….. Ik niet, daarom zal ik weer gaan stemmen met de belangrijkste graadmeter voor mij, welk voordeel is er voor mijzelf en help ik werkelijk anderen door nu voor te stemmen. De initiatiefnemers hebben naar mijn menig geblunderd door nu te verklaren dat zij het alleen georganiseerd hebben om de EU in diskrediet te brengen, wat een hansworsten zijn het dan! Met een aantal heren kon ik mij altijd wel vereenzelvigen, nu neem ik principieel duidelijk afstand! Dit kiezersbedrog past niemand, ook  gerechtvaardigde kwesties die aangekaart worden verdienen een eerlijk en open debat zonder door valse voorwendselen aangewend te worden.

Bah GEENSTIJL, dis is een actie die “geen stijl”, hypocriet en verwerpelijk is!

Kan het toch niet laten nog even naar minister van der Steur te wijzen. Is hij nu zo dom of laat hij zich keer en keer zich door dat bedrieglijke ministerie belazeren? Serieus kan je van der Steur niet meer nemen, net als zijn voorganger is hij niet de man die paal en perk aan al dat geblunder kan stellen. Met een hele grote bezem zou de volledige top van het ministerie van Veiligheid en Justitie ontslagen moeten worden en het midden kader zou verplicht overgeplaatst moeten worden naar andere ministeries. Zal ik nog wat over Rutte zeggen ….. nee doe ik niet meer, domme mensen moet je negeren.

Hoe dom is Wilders?

Hoe dom is Wilders?

Wat het gedachte goed is van de PVV interesseert mij niet, waar zij voor op komen is in veel gevallen legitiem en begrijpelijk. Uitspraken zoals nu over de Marokkanen gedaan, zijn gewoon dom! Natuurlijk kan en mag hij zeggen dat een groep jongeren Marokkanen oververtegenwoordigd is met betrekking tot criminele zaken. Maar dat onderscheid maakte hij pas later, hoe dom is Wilders? Overigens begrijp ik het in Den Haag aanwezige publiek ook niet, wie gaat er nu in op zoiets onnozel als wat Wilders vroeg. Dat nu maatschappelijk een grens is overschreden kan hem zelf aangerekend worden, van een hetze is wel sprake maar dat heeft hij over zichzelf afgeroepen. Het idee om politieke partijen aan democratische regels te onderwerpen spreek mij aan, dit zou kunnen betekenen dat nu eindelijk ook de PVV zelf een democratisch structuur zal moeten krijgen. Het alleen heersen van Wilders is daarmee ten einde, waardoor hij met deze blunders door zijn eigen partij ter verantwoording kan worden geroepen. Dat gekakel van de andere partijen wat nu is losgebarsten is slechts ter verdoezeling van eigen verliezen.

Het lijkt of dat het politieke landschap veranderd en dat de oude gevestigde partijen die keer op keer niets anders dan loze beloftes uiten, eindelijk de rekening voor dat bedrog gepresenteerd krijgen. Dat daarmee Pechtold in het zadel wordt geholpen is niet mijn eerste keuze maar alles is beter als die oude leugenachtige bende die jarenlang het pluche bezet hield. Hopelijk weet de huidige kiezer dit ook nog over twee jaar en zullen zij deze oude politieke partijen decimeren. Er is ook maar één kans om dat te realiseren, want nu al gaan de stemmen op om een kiesdrempel in te gaan stellen wat in het voordeel van de gevestigde partijen werkt. Eenvoudiger is om partijen die leugens uiten en hun beloftes aan de kiezers niet na komen, uit te sluiten van deelname aan de regering en het bestuur van het land.

Nederland neemt contractueel deel aan de testfase van de JSF en heeft twee testtoestellen aangeschaft, die worden gestald zolang er geen besluit is genomen. De staat heeft al meer dan 1 miljard in de ontwikkeling van de Joint Strike Failure gestoken.

Is het nu nog niet genoeg? Schandalige politiek word met name bedreven als het op militaire zaken aankomt. Die JFK is van meet af aan een mislukking, Nederland moest weer zo nodig stoer doen. De politici hebben mijn respect al niet, maar hiermee zullen ze dat uitbundig bevestigen. U zult zien dat wanneer Nederland die troep koopt er over vijf jaar een parlementaire enquête gehouden gaat worden hoe en waarom die OENEN in Den Haag tot een dergelijk besluit zijn gekomen. Alleen al op basis van prijs is het een slecht ding, technisch gezien is het helemaal een regelrechte ramp. Men is nog steeds niet in staat zonder gevaar voor eigen leven een test vlucht met dat waardeloze toestel te maken. Koop iets bij de Zweden of de Fransen, die toestellen zijn al beschikbaar en de kinderziektes zijn waarschijnlijk al overwonnen. Nee Nederland moet zo nodig overal te wereld met geld smijten en laten zien dat een verspillinkje meer  of minder er niet toe doet. Nu weten we dat de heren en dames politici niet kunnen rekenen, maar ze moeten van mij aannemen dat zij met het kopen van die prullaria

HEEL VEEL GELD VERSPILLEN.

Wat is, of waarvoor staat, politieke werkelijkheid?

Wie politiek bedrijft doet niets anders dan macht uitoefenen. Idealen, ideologie doen er slechts zijdelings iets toe. Elke leider in een land, democratie, dictatuur of communistisch regiem heeft de macht en oefent deze uit.

Dat ideologieën er economisch niet toe doen, blijkt uit de praktijk. Amerika als democratisch kapitalistisch systeem doet het niet beter als het Chinese communistische systeem, Nederland doet het met zijn democratisch kapitalistisch systeem ook niet beter dan Saoedi Arabië met hun koninklijke dictatuur. Het werkelijke onderscheid ligt dan voornamelijk in het aantal mensen die in welvaart leven. Is Iran na de Sjah van Persië beter af?,Is Libië na Qadhafi beter af?, is Egypte na Moerarak beter af?, in tijd gezien misschien wel. Frappant voorbeeld van een economie die booming is, dat zijn de Russen. Poetin heeft de macht in een stalen communistische greep en toch stijgt het welvaartsniveau van alle Russen. Dus een ideologie is mooi, maar economisch koopt je er niets voor. 

Lees verder

Als minister van Sociale Zaken heeft Asscher het meeste moeite met de ingrepen in WW en ontslagrecht die het kabinet van plan is. ”Het was me een lief ding waard geweest als ik geen 5 miljard op de sociale zekerheid had moeten bezuinigen. Maar ik weet dat het moet.’’ Volgens Asscher ”ontkomen we er niet aan om onze verzorgingsstaat ingrijpend te verbouwen. De voorvaderen hebben die ontworpen met het oog op de toekomst zoals zij die zagen, maar de samenleving is sindsdien ingrijpend veranderd.’’

Waar was Asscher de laatste tien jaar, heeft hij op een Caribische eiland gewoond?

Zijn kennis van de geschiedenis gaat blijkbaar niet verder als gisteren, al jaren worden bij met name bij PVDA kabinetten de sociale zekerheden stelselmatig afgebouwd. Daarnaast mogen wij toch van onze beleidsmakers verwachten dat zij de toekomstige bevolkingsontwikkeling goed inschatten. Zelfs een analfabeet wist twintig of dertig jaar terug al dat de bevolking zou toenemen en de leeftijdsgrens omhoog zou opschuiven. Dus hoezo ingrijpend veranderd? Heeft hij al die tijd naar zijn navel zitten staren? Ook nu weet de gehele bevolking dat wanneer de banken geen halt word toegeroepen wij op termijn er niet gaan uitkomen, de politiek niet die moet dat nog over een jaar of vijf gaan ontdekken. Dan schreeuwen zij opnieuw van de daken dat de samenleving ingrijpend is veranderd en dat er ingrepen nodig zijn. Helaas zal er geen sluitende oplossing zijn voor dit probleem, de goede mensen zitten bij het bedrijfsleven dat wat overblijft gaat noodgedwongen de politiek in. Dat de kwaliteit daardoor ver te zoeken is, maakt de media ons al geruime tijd duidelijk. Van landelijk, provinciaal tot gemeentelijk bestuur overal is de kwaliteit van de bestuurders bedroevend en regelmatig nog corrupt ook. Daarom mijn oproep aan u, wie heeft er een oplossing voor zoveel onbenul en bedrog?

Is de PvdA echt grootste in de peiling, er worden in Nederland door meerdere bedrijven Politieke peilingen uitgevoerd. Het is niet meer dat Maurice de Hond het alleen recht daarvan heeft. Hoe relatief die peilingen zijn bewijst wel de uitkomst daarvan, die uitkomst is niet vergelijkbaar tussen peilingen van verschillende bedrijven en heeft bij verkiezingen bewezen van matig tot slechte kwaliteit te zijn. Waarom dan nog die peilingen? Het lijkt er op dat de bedrijven die peilingen uitvoeren in opdracht opereren, wie zijn dan die opdrachtgevers? Het enige goede antwoord lijkt de politieke partijen te zijn, als je geen achterban hebt of deze dreigt te verliezen hoe kan je jouw partij nu beter op de kaart zetten dan door een positieve peiling.

De enige wijze waarop politieke peilingen enigszins van nut zijn is, dat er door het combineren van de uitslagen een richting bepaald kan worden. Daaruit blijkt dan weer dat de huidige coalitie terecht geen meerderheid meer heeft en deze eigenlijk ook nooit had mogen hebben. Het huidige kabinet is GEEN afspiegeling van wat de Nederlanders wilden, ze wilden links OF rechts maar zeker niet beiden.

Het is dan ook gewenst dat de huidige coalitie breekt, of er op kort termijn al een breekpunt in het vat zit betwijfel ik en dat is jammer, aan de persoonlijke kwaliteiten van Samson twijfel ik geen moment, aan de kwaliteiten van het hele VVD smaldeel twijfel ik heftig alleen Teeven kan zich enigszins handhaven. De kleur van een nieuw kabinet is niet interessant, het programma waar mee word onderhandeld is dat veel meer. Bij de hopelijk snelle nieuwe verkiezingen zullen wij dus allemaal meer tijd moeten spenderen om deze programma’s te leren kennen en op basis van die plannen, uw ideeën en opvattingen te stemmen.

Volgens Pvda minister Ascher leidt een WW-premie voor werknemers tot een koopkrachtverlies van 200 euro per jaar voor modale inkomens, zou zo maar eens kunnen. Heeft diezelfde minister of het kabinet wel eens uitgerekend wat ons dat geknoei in de Europese (bank) Unie ons per jaar kost? Alleen die garantiestelling aan Griekenland kost ons per hoofd van de bevolking een bedrag van 2600 euro, dat is slechts een begin. Het vestigen van een bankenunie is het begin van het eind van de Euro, de landen die hun huishoudboekje op orde hadden worden en zijn de toekomstige melkkoe. De duizend miljard pensioengelden zijn een aardig potje om door hen te gaan verteren. Stop dus met die financiële verweving van landen, laat landen financieel onafhankelijk blijven en slechts de onderlinge koers verhoudingen via de Europese Unie lopen. Telkens word ons voorgehouden dat als we dit of dat niet doen, wij daar de gevolgen van gaan onder vinden, welke gevolgen dan? Waarom is het de laatste vijftig jaar wel goed gegaan? Hoezo is Nederland afhankelijk van de export, momenteel is de export groei bijna nul procent, waar hebben wij het over? Laat Nederland zich eens gaan richten op zijn binnenlandse markt, daar is een bouw en MKB Nederland bij gediend, de huizenmarkt heeft de politiek zo verziekt dat deze de komende tien jaren waarschijnlijk helemaal op slot zit. Die BTW verhoging was en is dan ook een blunder van de eerste orde, ben benieuwd welke Econoom daar voor was. Als enige in Europa hebben wij inflatie. Zijn er nog meer argumenten nodig om dit hele kabinet per direct ONBEKWAAM te noemen en naar huis te sturen?