Waar de burgerij zijn mening geeft

onbekwaam

Premier Mark Rutte ziet de afwaardering van Nederland door S&P als een “onderstreping dat we door moeten gaan op de ingeslagen weg”. Wel noemt hij het besluit “teleurstellend”. In navolging van minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) verwacht hij niet dat de afwaardering gevolgen heeft voor de rente. Volgens hem zijn deze aanpassingen al “ingeprijsd”.

Teleurstellend…, onbekwaam zal je bedoelen. Na een aantal jaren van onbekwaam bestuur hebben de heren in Den Haag het nu toch voor elkaar gekregen dat Rutte!Internationale beoordelaars Nederland haar financiële status van betrouwbaarheid afnemen. Dat Rutte daarna zelf nog van mening is dat het niet zo’n vaart loopt zegt alleen wat over Rutte en niets over de feitelijke situatie. Als Nederland nog verder in die beoordelingen zakt kunnen die minkukels in Den Haag bezuinigen wat zij willen, maar zal het gat wat door rente verhogingen  veroorzaakt wordt niet te dempen zijn. De politici spelen met vuur en hebben dat blijkbaar niet eens in de gaten.

Zij vervreemde niet alleen het eigen volk, nee ook de ondernemers lijken nu ook door te krijgen dat deze politiek niet stand kan houden. Helaas is dit een kabinet zonder een econoom met visie in hun gelederen. Uit alle plannen die gepresenteerd worden spreekt totaal geen visie, duidelijk etaleert dit kabinet hun onkunde  om deze  crisis het hoofd te bieden.

Continu lasten verhoging leidt uiteindelijk naar een afgrond waar geen terug meer in is. Al een aantal jaren blijven lonen gelijk of zakken, de kostprijs van werknemers neemt diezelfde jaren echter wel toe! Deze toename wordt totaal veroorzaakt door de verhogingen die telkenmale door dit kabinet op personeelskosten worden geheven. Maar denkt u er wel om, Nederland moet loon matigen! … zodat de regering dat weer kan afromen en verder kan gaan met hun buitenlandse (JSF) speeltjes die Nederland zich allang niet meer kan veroorloven. Hopelijk zal het kabinet dit jaar nog zijn Waterloo vinden zodat Nederland met een nieuwe lichting politici en partijen de weg naar succes weer kan inslaan.

Met deze onbekwame regering is dat onmogelijk gebleken.

 

 

 

 

Nelie Kroes introduceerde woensdag in een interview in de Franse krant Libération een nieuw plan voor de Europese internetmarkt. Het plan is in strijd met netneutraliteit.

Zo stelt de Eurocommissaris Digitale Agenda dat internetaanbieders een dienst best mogen beperken door bijvoorbeeld bepaalde diensten te blokkeren of langzamer te maken.

Is de VVD slachtoffer van virus?

Alle VVD-ers waar zij ook functioneren slagen regelmatig onzin uit, is dit een gevolg van een Virus? Anders is het niet te verklaren dat slechts een of twee VVD-ers serieus genomen kunnen worden, helaas hoort Mark Rutte daar niet bij. Het is opvallend hoe slecht de huidige VVD ploeg voeling heeft met de maatschappij, zij vinden het de normaalste zaak dat liegen en bedriegen tijdens verkiezingen door hun partij word gebezigd. Zelf minister Kamp, die ik tot voor kort bekwaam achte, blijkt deze mening te zijn toegedaan. Blijkbaar is ook een groot deel van de Nederlandse bevolking aan het dementeren, terecht viel de VVD na de verkiezingen in de peilingen in een diep gat, wat blijk echter het geheugen van de Nederlanders gaat niet verder meer dan zes maanden. Bij een van de laatste peilingen was de VVD weer gestegen. Duidelijk een geval van beginnende dementie, wanneer kiezers niet langer dan zes maanden kunnen onthouden dat zij belogen en bedrogen zijn door de huidige machthebbers, dan is het erg slecht met Nederland gesteld.

Is de PvdA echt grootste in de peiling, er worden in Nederland door meerdere bedrijven Politieke peilingen uitgevoerd. Het is niet meer dat Maurice de Hond het alleen recht daarvan heeft. Hoe relatief die peilingen zijn bewijst wel de uitkomst daarvan, die uitkomst is niet vergelijkbaar tussen peilingen van verschillende bedrijven en heeft bij verkiezingen bewezen van matig tot slechte kwaliteit te zijn. Waarom dan nog die peilingen? Het lijkt er op dat de bedrijven die peilingen uitvoeren in opdracht opereren, wie zijn dan die opdrachtgevers? Het enige goede antwoord lijkt de politieke partijen te zijn, als je geen achterban hebt of deze dreigt te verliezen hoe kan je jouw partij nu beter op de kaart zetten dan door een positieve peiling.

De enige wijze waarop politieke peilingen enigszins van nut zijn is, dat er door het combineren van de uitslagen een richting bepaald kan worden. Daaruit blijkt dan weer dat de huidige coalitie terecht geen meerderheid meer heeft en deze eigenlijk ook nooit had mogen hebben. Het huidige kabinet is GEEN afspiegeling van wat de Nederlanders wilden, ze wilden links OF rechts maar zeker niet beiden.

Het is dan ook gewenst dat de huidige coalitie breekt, of er op kort termijn al een breekpunt in het vat zit betwijfel ik en dat is jammer, aan de persoonlijke kwaliteiten van Samson twijfel ik geen moment, aan de kwaliteiten van het hele VVD smaldeel twijfel ik heftig alleen Teeven kan zich enigszins handhaven. De kleur van een nieuw kabinet is niet interessant, het programma waar mee word onderhandeld is dat veel meer. Bij de hopelijk snelle nieuwe verkiezingen zullen wij dus allemaal meer tijd moeten spenderen om deze programma’s te leren kennen en op basis van die plannen, uw ideeën en opvattingen te stemmen.

Volgens Pvda minister Ascher leidt een WW-premie voor werknemers tot een koopkrachtverlies van 200 euro per jaar voor modale inkomens, zou zo maar eens kunnen. Heeft diezelfde minister of het kabinet wel eens uitgerekend wat ons dat geknoei in de Europese (bank) Unie ons per jaar kost? Alleen die garantiestelling aan Griekenland kost ons per hoofd van de bevolking een bedrag van 2600 euro, dat is slechts een begin. Het vestigen van een bankenunie is het begin van het eind van de Euro, de landen die hun huishoudboekje op orde hadden worden en zijn de toekomstige melkkoe. De duizend miljard pensioengelden zijn een aardig potje om door hen te gaan verteren. Stop dus met die financiële verweving van landen, laat landen financieel onafhankelijk blijven en slechts de onderlinge koers verhoudingen via de Europese Unie lopen. Telkens word ons voorgehouden dat als we dit of dat niet doen, wij daar de gevolgen van gaan onder vinden, welke gevolgen dan? Waarom is het de laatste vijftig jaar wel goed gegaan? Hoezo is Nederland afhankelijk van de export, momenteel is de export groei bijna nul procent, waar hebben wij het over? Laat Nederland zich eens gaan richten op zijn binnenlandse markt, daar is een bouw en MKB Nederland bij gediend, de huizenmarkt heeft de politiek zo verziekt dat deze de komende tien jaren waarschijnlijk helemaal op slot zit. Die BTW verhoging was en is dan ook een blunder van de eerste orde, ben benieuwd welke Econoom daar voor was. Als enige in Europa hebben wij inflatie. Zijn er nog meer argumenten nodig om dit hele kabinet per direct ONBEKWAAM te noemen en naar huis te sturen?