Waar de burgerij zijn mening geeft

Rutte wil af van fatalisme over 50-plussers op arbeidsmarkt. Het kabinet wil in overleg met vakbonden en werkgevers zorgen voor een ”positieve impuls” voor deze groep.

Als ze werkloos worden, moeten ze hulp krijgen bij het zoeken van een nieuwe baan en het moet voor bedrijven aantrekkelijker worden hen in dienst te nemen. Waar die hulp bij het zoeken uit bestaat wordt gemakshalve in het midden gelaten. Het UWV is gehalveerd en vervangen door gammele websites ( zie UWV ) die geen enkele functie hebben ten aanzien van werkaanbod. Tussen mooi praten en mooi doen zit een wereld van verschil, dat politici elke keer weer ontgaat. Ook is de grens die wordt gesteld onjuist, het zijn niet alleen de 50-plussers die problemen hebben met het werk zoeken, uitgezonderd specialistische beroepen ligt die grens net boven de veertig. Elke inspanning om deze problematiek op te lossen, die vanuit de regering komt, zal nutteloos zijn de economie laat zich niet dwingen. In de tijd gezien komt de oplossing vanzelf, de beschikbaarheid van jonge werkzoekende zal sterk afnemen, de vraag naar gekwalificeerd personeel blijft wel bestaan. Dat is het moment dat ook oudere werkzoekende weer zullen kunnen instromen in de arbeidsmarkt. Natuurlijk roept het dan zittende kabinet dat het door hun inspanningen komt, maar laat u niets wijs maken. Zolang het over economische vraagstukken gaat kan je eigenlijk beter geen kabinet hebben.