Waar de burgerij zijn mening geeft

Zijn politici hypocriet?

Adrie Duivenstein

Adrie Duivenstein toen nog in actie!

Gisteren heeft een van de drie musketiers van de PVDA, Adrie Duivenstein definitief bakzeil gehaald. Het leek er op dat hij bij zijn standpunt zou blijven dat de afroming van Woningbouwverenigingen tot minder sociale woningbouw zal leiden. Maar ook hier sneuvelt zijn geloofwaardigheid na dertig jaar ervaring in volkshuisvesting en ruimtelijke ordening gaat dit verloren ten koste van dit belabberde kabinet. Terwijl Duivenstein nog wel Andragogie gestudeerd heeft, Andragogie is het deskundig en bewust gehanteerd beïnvloedingsproces. Niets helpt tegen die politieke leugenaars uit Den Haag. Inhoudelijk is het te zot van woorden, die reserve welke de woningbouwverenigingen nodig hebben voor sociale woningbouw worden door het kabinet in de zak gestoken. Het klinkt al verdacht veel naar de wijze waarop jaren terug het kabinet en werkgevers de pensioen potten aan het beroven waren, waar nu die zogenaamde tekorten in zijn. Ze willen de pensioenpremies nu gaan verlagen om de koopkracht te laten stijgen, als je nu over korte termijn politiek praat dan is dit hier uitdrukkelijk het geval. Die verminderde premie zal lijden tot lagere pensioen uitkeringen, maar daar wilde ze voor jong en oud toch al de boel verstieren, dat de koopkracht dan drastisch afneemt is van latere zorg. De conclusie kan niet anders zijn dat het HOOG tijd wordt dat deze groep onbekwame politici naar huis gestuurd wordt. Laten wij hopen dat nieuwe verkiezingen daarna ook nieuw en sociaal beleid tot gevolg heeft. Op voorhand kun je dan wel zeggen dat het een kabinet zonder PVDA moet zijn, keer op keer dat zij bijdragen aan het regeringsbeleid zijn de sociale zwakkeren in onze maatschappij de klos.