Waar de burgerij zijn mening geeft

Eindelijk, Klokkenluider Ad Bos wordt niet langer vervolgd.

Klokkenluider BosBos is de klokkenluider geweest in de zogeheten bouwfraudeaffaire. Hij had een schaduwboekhouding van wegenbouwbedrijf Koop Tjuchem, waarmee hij in 2001 de omvangrijke bouwfraude aan het licht bracht. U zult denken, deze man werd ophanden gedragen, helaas niet. Het bracht de staat miljoenen in het laadje, wat overigens nog lucratief voor de heren was. Maar de klokkenluider de heer Bos was aangeschoten wild. Hij verloor baan en inkomen en moest zelfs met zijn vrouw tijdelijk in een camper zijn toevlucht nemen. Gelukkig heeft hij uiteindelijk met het ministerie van Binnenlandse Zaken een akkoord over een schadevergoeding getroffen, waarbij ik mag hopen dat de schade hier toegebracht de rechter destijds heeft doen besluiten deze man een aantal miljoenen toe te bedelen.

Het is duidelijk, de macht in Nederland moet niets van klokkenluiders hebben, bezint eer dat u er ooit aan begint. Niemand zal het u in dank afnemen en strafvervolging voor jaren ligt op de loer.

Daarom KLOKKEN LUIDEN niet doen!