Waar de burgerij zijn mening geeft

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Consumentenbond hebben regels opgesteld om elektronisch c.q. internetbankieren en betalen veiliger te maken.

Veiliger? voor wie? Alle verantwoordelijkheid wordt bij de klant gelegd. Natuurlijk zou een klant verantwoord moeten handelen maar eerste verantwoordelijkheid ligt echt bij de bank! Is het niet zo dat zij iedereen verplichten van middelen gebruik te maken waarvan de veiligheid niet gegarandeerd kan worden.  Er was voor bedrijven een systeem met hardware tokens in gebruik, aan de computer was een stukje hardware gekoppeld wat garandeerde dat de computer waar de opdracht tot betaling vandaan kwam ook de echte computer was en niet een fake omleiding. Dat was te duur vonden de banken en vol overtuiging hebben ze dat afgeschaft om u nu dus met een probleem op te zadelen.

  1. De klant de beveiligingscode geheim houden
  2. De betaalpas mag nooit door iemand anders worden gebruikt
  3. Apparatuur voor internetbankieren moet voorzien zijn van beveiligingssoftware
  4. De klant moet bewijzen dat hij zijn afschriften geregeld digitaal controleert
  5. Incidenten moeten direct worden gemeld

Dit zijn de punten die klanten dus zouden moeten naleven. Op zich is er niets mis mee als dit een advies zou zijn. Dat is het echter niet, een ieder die deze regels niet kan of wil naleven wordt grove nalatigheid in de schoenen geschoven. Nu kan mij dat verder niets schelen wat anderen over mij denken, punt is nu wel dat door die zogenaamde nalatigheid uw rechten geweld worden aangedaan en de banken HUN verantwoordelijkheid op u afschuiven. Met het gevolg dat bij diefstal van uw rekening niet de bank maar u de dupe bent.

Wat is nu dan de oplossing? Eerlijk gezegd zou ik dat nu niet weten. Zonder bank kunnen wij helaas niet, wel kan ik garanderen dat zodra er een volwaardig alternatief komt voor die oplichters en zelf verrijkers ik daar onmiddellijk gebruik van zal gaan maken. Daarom roep ik ondernemend Nederland op een oplossing te gaan bedenken waarbij de banken buitenspel gezet kunnen worden en de banken gedwongen zullen worden terug te gaan naar wat zij in beginsel waren, een dienstverlener voor hun klanten. 

Vervolgens de banken verbieden te speculeren op de beurs en geen andere diensten en producten aan te bieden dan die binnen de dienstverlening van een bank vallen. Ook zullen zij gezamenlijk een fonds moeten instellen om de risico’s van Internet bankieren uit te financieren, met de verplichting om per omgaande een onterecht afgeschreven bedrag terug te storten en zelf daar verantwoordelijk voor te zijn en te blijven.