Waar de burgerij zijn mening geeft

Is het Hypocriet of slim? 

Jesse Klaver Hypocriet?Wat is de toegevoegde waarde van de Panama Papers, het geeft inzicht in de handel en wandel van prominenten in de hele wereld. Het blijkt duidelijk dat hoe meer geld je hebt des te minder belasting je betaald. 

Wat is nu echter het probleem? Een groot deel van de toegepaste regelingen zijn niet in strijd met geldende belastingregels. Wij geven grootverdieners een mogelijkheid om hun inkomsten weg te sluizen, allemaal legaal en dus volgens de wet. Al die mensen die nu op hun achterste benen staan zouden in dezelfde positie, groot inkomen en belachelijke belastingen, precies hetzelfde doen. Zolang wij niet rigoureus alle belasting ontwijkingsroutes, die OOK langs en door Nederland lopen, niet afschaffen dan blijft deze belastingontduiking mogelijkheid legaal. De advocaten (bedriegers?) met kantoren op de Amsterdamse Zuidas zouden geen bedrijvigheid meer overhouden.Dit is het moment voor de Europese Unie om eens van zich te laten spreken en zich te profileren, een organisatie waar we normaal niets aan hebben kan in deze wel degelijk paal en perk stellen. 

Wie is de veroorzaker van deze misstanden? …… Het wordt eentonig, opnieuw blijkt de politiek de mogelijke gemaakt te hebben en wellicht nog erger deze fanatiek in stand te houden. Je hoeft geen professor te zijn om te begrijpen welke partij dit omarmt en zich eigen gemaakt heeft, de VVD heb ik de laatste jaren niet op enige begrijpelijk en onderbouwde actie kunnen betrappen dus waarom zouden zij dat in deze wel doen. Klaver van Groenlinks schreeuwt nu moord en brand, maar naar zijn eigen zeggen heeft hij er al drie jaar kennis van. Waarom heb je dan niet moord en brand geschreeuwd meneer Klaver? 

We staan pal voor het referendum, u gaat toch ook stemmen? Wie of wat u kiest is aan u, voor en tegen argumenten hebben we nu genoeg gehoord. Is het u duidelijk? Heeft u het verdrag gelezen? ….. Ik niet, daarom zal ik weer gaan stemmen met de belangrijkste graadmeter voor mij, welk voordeel is er voor mijzelf en help ik werkelijk anderen door nu voor te stemmen. De initiatiefnemers hebben naar mijn menig geblunderd door nu te verklaren dat zij het alleen georganiseerd hebben om de EU in diskrediet te brengen, wat een hansworsten zijn het dan! Met een aantal heren kon ik mij altijd wel vereenzelvigen, nu neem ik principieel duidelijk afstand! Dit kiezersbedrog past niemand, ook  gerechtvaardigde kwesties die aangekaart worden verdienen een eerlijk en open debat zonder door valse voorwendselen aangewend te worden.

Bah GEENSTIJL, dis is een actie die “geen stijl”, hypocriet en verwerpelijk is!

Kan het toch niet laten nog even naar minister van der Steur te wijzen. Is hij nu zo dom of laat hij zich keer en keer zich door dat bedrieglijke ministerie belazeren? Serieus kan je van der Steur niet meer nemen, net als zijn voorganger is hij niet de man die paal en perk aan al dat geblunder kan stellen. Met een hele grote bezem zou de volledige top van het ministerie van Veiligheid en Justitie ontslagen moeten worden en het midden kader zou verplicht overgeplaatst moeten worden naar andere ministeries. Zal ik nog wat over Rutte zeggen ….. nee doe ik niet meer, domme mensen moet je negeren.