Waar de burgerij zijn mening geeft

Farmaceuten, het lijken wel bankiers zo onbetrouwbaar en onbehoorlijk gedrag vertonen zij. De prijzen die zij vragen voor hun producten zijn zo onbehoorlijk hoog dat er nu EINDELIJK actie tegen ondernomen word. Het is natuurlijk beschamend dat daar specialisten en doktoren aan meewerken. Niet alle dokters en specialisten natuurlijk, maar wel degelijk een groep die zich laat fêteren door de industrie. Normaal gesproken ben ik een voorstander van patentrecht, want ik begrijp dat de organisatie die iets ontwikkeld daar extra kosten voor maakt, Wanneer die kosten niet terug verdient wordt zal een bedrijf die ontwikkeling staken. Om nu achttien jaar dat recht van verkoop tegen exorbitante bedragen te geven gaat mij toch echt VEEL te ver. Laat de overheid hier weer regulerend gaan optreden (waar ik normaal op tegen ben) , want deze heren maken het echt te bont. Al die betalingen aan specialisten, doktoren en ziekenhuizen moet maar eens afgelopen zijn. Stel een aankooporganisatie aan die ALLE medicijnen in Nederland inkoopt, die kan voor verspreiding aan apothekers zorg dragen. Natuurlijk kost die organisatie ook geld, maar de opbrengst zal velen malen groter zijn.

Heeft u het ook gehoord? In Deventer hebben ze een wethouder die meent dat zorgverlening door werkelozen, buren en familie kan plaatsvinden.

Dat de politiek onbekwaam is weten wij allang, met name de gemeentelijke bestuurders zijn vaak van een hoogst bedenkelijk niveau. Dat de regering, regering? Nou ja die zogenaamde bestuurders in Den Haag het noodzakelijk vinden om dit naar gemeentes te delegeren zal in de toekomst een geweldige blunder blijken te zijn. Het is allemaal korte termijn politiek, waar deze regering in het bijzonder mee bezig is. Nu weet ik wel dat vooruitkijken een bepaalde mate van intelligentie vraagt, maar zij zouden toch door hun ambtenaren behoorlijk geinformeert kunnen worden. Door de jaren heen zie je het proces zich herhalen, eerst alles decentraliseren en een jaar of tien later weer centraliseren van organisatie zoals de gezondheidszorg. Het belangrijkste besluit wat genomen zou moeten worden is dat de gezondheidszorg niet iets is voor privatisering en decentralisering. De decentralisering zal er voor gaan zorgen dat patiënten bij veel meer loketten moeten aankloppen om hun verzorging te krijgen, de kosten zullen stijgen omdat op meer plaatsen apparatuur en mensen nodig zullen zijn. Laat er iemand zijn die zijn verstand gebruikt en deze hele decentralisering terugdraaien.