Waar de burgerij zijn mening geeft

Hoewel de Europese regeringsleiders het over allerlei zaken nog lang niet eens zijn, lijkt de komst van een Europese Grondwet onontkoombaar. Het lijkt erop dat de burgers van de lidstaten van de Europese Unie het recht zullen hebben om zich via een referendum voor of tegen de grondwet uit te spreken. Dat klopt, zegt professor Laurence Gormley, hoogleraar Europees Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, maar reken er niet op dat burgers echt goed zullen worden geïnformeerd, laat staan dat zij een beslissing zullen nemen op basis van de merites van de grondwet. “In feite is het Europese burgerschap op dit moment gewoon burgerbedrog”, is zijn stelling. Was het niet de PVDA die voor de verkiezingen zij dat er een nieuw referendum zou moeten komen, en waar is de VVD in deze, en Groen Links, allemaal … nou ja flapdrollen zal ik maar zeggen.

Een referendum over de Europese grondwet heeft geen enkele zin, vindt Gormley. “Waar hebben we nog volksvertegenwoordigers voor? Die horen hierover te beslissen. En wat gebeurt er als de burgers van een lidstaat ‘nee’ zeggen? Dan krijgen ze later dezelfde vraag nog een keer voorgelegd, maar dan in combinatie met een enorme voorlichtingscampagne en grote politieke druk. Kijk maar naar wat er in Denemarken met Maastricht en Ierland met Nice is gebeurd. Een negatieve uitslag van een referendum wordt blijkbaar gewoon niet geaccepteerd.” Is dit nu niet te zot voor woorden, als de uitslag van een referendum ons niet bevalt dan organiseren we toch geen referendum meer en nemen als volksvertegenwoordiging een besluit wat duidelijk indruist tegen de wil van het volk. Dit is nu precies wat de laatste paar weken zich heeft afgespeeld, dat de mensen die lui niet meer vertrouwen is toch niet meer als normaal. En dan nog durven mopperen dat zogenaamde one issue partijen te populisties zijn, of je het met die partijen eens bent of niet stelling tegen deze gang van zaken nemen zij in ieder geval wel.