Waar de burgerij zijn mening geeft

Europese CO2-rechtensysteem levert industrieën miljardenwinst op

Is er überhaupt wel iets wat je de EU kan toe vertrouwen, wat een stel klunzen zijn het bij elkaar die menen verstandige regelgeving te produceren. De grote energie intensieve bedrijven als  Tata Steel (300 miljoen euro), Shell (200 miljoen euro), misbruiken het Europese CO2-rechtensysteem en vullen hun zakken met uw en mijn geld, dat door de EU als Co2 compensatie subsidie aan hen is gegeven. Deze twee bedrijven zijn slechts een voorbeeld, miljarden is er onterecht uitgekeerd.

Hoe simpel is een regelgeving te bedenken die subsidie nooit hoger laat zijn als de werkelijk geleden verliezen. Maar nee dat onbekwame Europese parlement gooit uw en mijn geld liever over de balk.

Vervolgens is het zeer twijfelachtig of er een rechtvaardiging in het verschaffen van Co2 subsidies te vinden is. Het toekomstig verdienmodel voor olie winnende bedrijven staat op de tocht, laten die bedrijven zich eens meer richten op toekomstige energie ontwikkelingen die zij bewust aan hen voorbij laten gaan. Zolang zij weigeren te investeren in alternatieve energie,  zullen zij op termijn hun bestaansrecht daarmee verliezen.

Het wordt tijd dat alle mensen in Europa bij de verkiezingen eens kiezen voor een alternatief of nog beter gaan afzien van een Europees parlement en Europa weer laten verworden tot een Economische Unie. Gelijkertijd kunnen dan alle subsidies op de schop en kunnen en MOETEN landen zelf hun financiële broek ophouden. Die onzin over Nederland als exportland betreft alleen die super ondernemingen die geen poging voorbij laten gaan om ons te belazeren. Met ons geld worden er voorzieningen gebouwd zodat exporteurs deze GRATIS kunnen gebruiken en zodoende hun zakken kunnen vullen.

Als laatste wil ik het democratisch gehalte van de gemeentes in Nederland als schandalig betitelen, met het komende referendum wordt gepoogd deze op voorhand te laten mislukken door minder kiesgelegenheden aan de burgers aan te bieden. Laat u dus niet belazeren door uw gemeente en maak gebruik van uw recht om uw stem met het Oekraïne referendum te laten gelden, wat u kiest is aan u maar luister goed naar de argumenten die  beiden kanten gebruiken. Voor beiden kanten zijn er valide argumenten te vinden, mogelijk dat u goed kan kijken wat er voor u zelf inzit als u voor of tegen stemt, de Oekraïners zelf zullen er geen voordeel van ondervinden. Hun economie zal overvallen worden door buitenlandse ondernemingen die hetzelfde doen als wat zij bij ons in Nederland doen.

Hun eigen zakken vullen!