Waar de burgerij zijn mening geeft

Al die heisa rond de pensioengelden had voorkomen kunnen worden als regering en werkgevers met hun grote poten uit de pensioenen pot waren gebleven. Eerst stelen de regering en werkgevers samen een deel van de pot, daarna stellen ze een ander waarderingscijfer vast en roepen als gevolg op de ontstane verlaging van dekkingsgraad moord en brand. Dom dommer domst, anders kan ik in deze ons c.q. het volk niet kwalificeren, is er dan niemand die verder denkt als het campagne geleuter van die druiloren als er verkiezingen zijn? Blijkbaar niet, laat niemand bij mij komen dat de verlaging van pensioenen gerechtvaardigd is. Het zijn helaas de domme onder ons die het hardst roepen, zij krijgen de pensioenen die zij verdienen …. NIETS DUS!

Al dat geschreeuw van solidariteit, wie moet er nu eigenlijk solidair zijn met wie? Het vermogen wat de pensioen organisaties hebben behoort de ouderen van nu toe, moeten de ouderen solidair zijn aan de jongeren? Of moeten de jongeren die praktisch nog geen vermogen gespaard hebben solidair zijn aan de ouderen?

Het is dus duidelijk, AAN ELKAAR SOLIDAIR, zonder dat iemand vindt dat hij nu of in de toekomst tekort word gedaan, daar is slechts een ding voor nodig. Gezond verstand en nieuwe verkiezingen, zodat de huidige politici vervangen kunnen worden door mensen die betrouwbaarheid wel hoog in het vaandel hebben. Links of rechts, maakt niets uit betrouwbaarheid telt! Zou het dan lukken, ik vrees het ergste. Zolang mensen niet in het verlengde van hun eigen opvattingen en ideeën, maar persoonsgericht stemmen, word het dus helemaal niets en gaat het gemodder, liegen en bedriegen door.