Waar de burgerij zijn mening geeft

Medische blunders

Uitgaven in de zorg:

  • In 2001 gaf Nederland 52,5 miljard euro uit aan de totale zorg.
  • In 2005 was dat al 67,6 miljard euro, in 2011 liefst 90 miljard euro.
  • Daardoor stegen de uitgaven per hoofd van de bevolking
    • van 3273 euro in 2001
    • naar 5392 in 2011.

De grootste zorgverzekeraar van Nederland, Achmea, zag in het eerste kwartaal van 2013 een afname van het aantal ziekenhuisbezoeken van één tot drie procent. Wanneer de vraag naar zorg met vijf procent daalt, scheelt dit volgens de krant zo’n 1,6 miljard euro.

Rekenen is helaas niet het sterkste punt van heel veel mensen, bedrijven, regering maar ook zorgverzekeraars. Als ik de 1,6 miljard als rekenvoorbeeld neem, dan is 1,6 miljard gedeeld door vijf procent x honderd procent, dus de feitelijke uitgave van dat jaar bereken dan is dat 32 miljard. Heel wat anders als de werkelijke opgegeven 90 miljard in 2011. Als van die negentig miljard vijf procent genomen word, dan is het voordeel  4,5 miljard. Dus zonder schroom steken zij dan 3 miljard in hun vestzak, het is mij nu ook ineens duidelijk waar die grote en overdadig uitgedoste kantoren en super hoge winsten vandaan komen.

 

 


Farmaceuten, het lijken wel bankiers zo onbetrouwbaar en onbehoorlijk gedrag vertonen zij. De prijzen die zij vragen voor hun producten zijn zo onbehoorlijk hoog dat er nu EINDELIJK actie tegen ondernomen word. Het is natuurlijk beschamend dat daar specialisten en doktoren aan meewerken. Niet alle dokters en specialisten natuurlijk, maar wel degelijk een groep die zich laat fêteren door de industrie. Normaal gesproken ben ik een voorstander van patentrecht, want ik begrijp dat de organisatie die iets ontwikkeld daar extra kosten voor maakt, Wanneer die kosten niet terug verdient wordt zal een bedrijf die ontwikkeling staken. Om nu achttien jaar dat recht van verkoop tegen exorbitante bedragen te geven gaat mij toch echt VEEL te ver. Laat de overheid hier weer regulerend gaan optreden (waar ik normaal op tegen ben) , want deze heren maken het echt te bont. Al die betalingen aan specialisten, doktoren en ziekenhuizen moet maar eens afgelopen zijn. Stel een aankooporganisatie aan die ALLE medicijnen in Nederland inkoopt, die kan voor verspreiding aan apothekers zorg dragen. Natuurlijk kost die organisatie ook geld, maar de opbrengst zal velen malen groter zijn.

Heeft u het ook gehoord? In Deventer hebben ze een wethouder die meent dat zorgverlening door werkelozen, buren en familie kan plaatsvinden.

Dat de politiek onbekwaam is weten wij allang, met name de gemeentelijke bestuurders zijn vaak van een hoogst bedenkelijk niveau. Dat de regering, regering? Nou ja die zogenaamde bestuurders in Den Haag het noodzakelijk vinden om dit naar gemeentes te delegeren zal in de toekomst een geweldige blunder blijken te zijn. Het is allemaal korte termijn politiek, waar deze regering in het bijzonder mee bezig is. Nu weet ik wel dat vooruitkijken een bepaalde mate van intelligentie vraagt, maar zij zouden toch door hun ambtenaren behoorlijk geinformeert kunnen worden. Door de jaren heen zie je het proces zich herhalen, eerst alles decentraliseren en een jaar of tien later weer centraliseren van organisatie zoals de gezondheidszorg. Het belangrijkste besluit wat genomen zou moeten worden is dat de gezondheidszorg niet iets is voor privatisering en decentralisering. De decentralisering zal er voor gaan zorgen dat patiënten bij veel meer loketten moeten aankloppen om hun verzorging te krijgen, de kosten zullen stijgen omdat op meer plaatsen apparatuur en mensen nodig zullen zijn. Laat er iemand zijn die zijn verstand gebruikt en deze hele decentralisering terugdraaien.

 


Geert Wilders, leider van de PVV

Geert Wilders, leider van de PVV

Na de verkiezingen was het probleem daar, hoe nu een kabinet samen te stellen.

Na veel bluffen, beten de linkse partijen van Nederland in het stof en kon rechts op het pluche plaatsnemen. De heren hadden elkaar gevonden in een minderheidskabinet wat door de PVV gedoogd zal gaan worden. Niet binnen drie of zes weken maar toch. Door de combinatie van deze partijen zijn veel linkse issues in het beleid opgenomen, natuurlijk word nu door de oppositie juist de nadruk gelegd op zaken waar ze het niet met elkaar eens zijn. BEZUINIGEN is het woord, dat Nederland een groot risico loopt om daarmee de huidige crisis drastische  te verlengen, blijkt niet te worden begrepen. Daarnaast zijn er veel zaken die niet in één kabinet realiseerbaar zullen zijn en eventueel ook Europees overleg behoeven. De stap vooruit is natuurlijk de terugname van veel onnodige bureaucratie, waardoor er forse besparingen (op termijn) mogelijk zijn, die drie stappen terug zijn de waarschijnlijk goedbedoelde maar totaal overbodige bijsturingen van onze economie. Laat onze regering zich nu toch eindelijk gaan bezighouden met die zaken die tot haar competentie gerekend mag worden, economen (goede althans) zitten er niet bij het rijk. En wie mocht denken dat maatregelen die wij in Nederland treffen de gehele wereld economie zal laten herstellen, die moet nodig naar een psychiater. Nederland is en blijft voornamelijk van Duitsland afhankelijk, dat daar de economie opbloeit geeft onze huidige regering straks de mogelijkheid te roepen dat door hun handelen de economie dan een stuk beter functioneert, niets is minder waar. Dus regering hou daar nu eens mee op! Ga besturen en reorganiseer nu eens de gezondheidszorg, die privatisering is een grote mislukking die de Nederlanders handen vol met geld extra kost. Het zou minder gaan kosten, maar dat is een farce de laatste jaren zijn de premies keer op keer omhoog gegaan. Kleinere werkeenheden ZONDER eigen management cultuur, lijken de oplossing. Het management kan je veelal delen, terwijl de werkvloer decentrale aansturing nodig heeft. Als daarna een manager nog durft te roepen dat hij in het buitenland meer kan verdienen, MOET je hem dan ook vooral laten gaan. Dat de PVV de oudere zorg  consequent heeft verdedigd, kunnen de linkse partijen als voorbeeld nemen. Hun inspanningen om zogenaamd wereldwijd zich in te zetten voor het milieu klinkt aardig, maar gaat er aan voorbij dat zij zijn aangesteld om Nederland te regeren en niet om het wereld milieu (als het al in gevaar is) te redden. Wij moeten er dan ook maar op hopen dat deze regering, met Geert Wilders als bijrijder, de rit dan ook gewoon zal uitzitten.


Wat een onhandige oplossing heeft men bedacht voor de reguliere zorgverzekeringen in Nederland. Kan het nog onduidelijker, waarschijnlijk niet.

De regeling is een combinatie geworden van het niveleren van inkomen en het reduceren van rechten die gedekt worden door afgesloten verzekering. In Nederland zou er geen spraken zijn van klasse verzorging, kan iemand mij dan uitleggen waarom mensen met een laag inkomen niet automatisch een volledig pakket ontvangen.

Dat de teruggave via de belasting loopt, doet die dienst zaken behartigen waarvoor zij nooit is bedoeld. De problemen die daar vooral technisch uit voortvloeien waren dan ook voorspelbaar. Om in de molen van die ambtelijke regeling terecht te komen, moet rechthebbende via een slecht functionerend systeem, zichzelf aanmelden. De bijbehorende toekenning van een individueel digitaal ID, gaat met veel problemen gepaard. Wanneer het niet mocht lukken, adviseert de belastingdienst om maar het ID van een buurman te gebruiken, kan het nog gekker! Wat een dwaas advies, een ID is toch een identificatie en nooit bedoelt om gezamelijk te gaan gebruiken.

Als dan uiteindelijk alles toch lukt, blijkt de marktwerking die belooft was niet of tenminste onvoldoende, te werken en blijken de prijzen jaar op jaar te stijgen. Misschien is dit geen echte medische blunder, maar daar zullen vele rechthebbende toch anders over denken.