Waar de burgerij zijn mening geeft

ceess

Burgerbedrog heeft zijn CMS verhuist naar het eigen domein, als u via een zoekmachine binnenkomt

burgerbedrog

kunt u op het image of deze [LINK] klikken om naar de nieuwe site door te schakelen.

Is het Hypocriet of slim? 

Jesse Klaver Hypocriet?Wat is de toegevoegde waarde van de Panama Papers, het geeft inzicht in de handel en wandel van prominenten in de hele wereld. Het blijkt duidelijk dat hoe meer geld je hebt des te minder belasting je betaald. 

Wat is nu echter het probleem? Een groot deel van de toegepaste regelingen zijn niet in strijd met geldende belastingregels. Wij geven grootverdieners een mogelijkheid om hun inkomsten weg te sluizen, allemaal legaal en dus volgens de wet. Al die mensen die nu op hun achterste benen staan zouden in dezelfde positie, groot inkomen en belachelijke belastingen, precies hetzelfde doen. Zolang wij niet rigoureus alle belasting ontwijkingsroutes, die OOK langs en door Nederland lopen, niet afschaffen dan blijft deze belastingontduiking mogelijkheid legaal. De advocaten (bedriegers?) met kantoren op de Amsterdamse Zuidas zouden geen bedrijvigheid meer overhouden.Dit is het moment voor de Europese Unie om eens van zich te laten spreken en zich te profileren, een organisatie waar we normaal niets aan hebben kan in deze wel degelijk paal en perk stellen. 

Wie is de veroorzaker van deze misstanden? …… Het wordt eentonig, opnieuw blijkt de politiek de mogelijke gemaakt te hebben en wellicht nog erger deze fanatiek in stand te houden. Je hoeft geen professor te zijn om te begrijpen welke partij dit omarmt en zich eigen gemaakt heeft, de VVD heb ik de laatste jaren niet op enige begrijpelijk en onderbouwde actie kunnen betrappen dus waarom zouden zij dat in deze wel doen. Klaver van Groenlinks schreeuwt nu moord en brand, maar naar zijn eigen zeggen heeft hij er al drie jaar kennis van. Waarom heb je dan niet moord en brand geschreeuwd meneer Klaver? 

We staan pal voor het referendum, u gaat toch ook stemmen? Wie of wat u kiest is aan u, voor en tegen argumenten hebben we nu genoeg gehoord. Is het u duidelijk? Heeft u het verdrag gelezen? ….. Ik niet, daarom zal ik weer gaan stemmen met de belangrijkste graadmeter voor mij, welk voordeel is er voor mijzelf en help ik werkelijk anderen door nu voor te stemmen. De initiatiefnemers hebben naar mijn menig geblunderd door nu te verklaren dat zij het alleen georganiseerd hebben om de EU in diskrediet te brengen, wat een hansworsten zijn het dan! Met een aantal heren kon ik mij altijd wel vereenzelvigen, nu neem ik principieel duidelijk afstand! Dit kiezersbedrog past niemand, ook  gerechtvaardigde kwesties die aangekaart worden verdienen een eerlijk en open debat zonder door valse voorwendselen aangewend te worden.

Bah GEENSTIJL, dis is een actie die “geen stijl”, hypocriet en verwerpelijk is!

Kan het toch niet laten nog even naar minister van der Steur te wijzen. Is hij nu zo dom of laat hij zich keer en keer zich door dat bedrieglijke ministerie belazeren? Serieus kan je van der Steur niet meer nemen, net als zijn voorganger is hij niet de man die paal en perk aan al dat geblunder kan stellen. Met een hele grote bezem zou de volledige top van het ministerie van Veiligheid en Justitie ontslagen moeten worden en het midden kader zou verplicht overgeplaatst moeten worden naar andere ministeries. Zal ik nog wat over Rutte zeggen ….. nee doe ik niet meer, domme mensen moet je negeren.

Europese CO2-rechtensysteem levert industrieën miljardenwinst op

Is er überhaupt wel iets wat je de EU kan toe vertrouwen, wat een stel klunzen zijn het bij elkaar die menen verstandige regelgeving te produceren. De grote energie intensieve bedrijven als  Tata Steel (300 miljoen euro), Shell (200 miljoen euro), misbruiken het Europese CO2-rechtensysteem en vullen hun zakken met uw en mijn geld, dat door de EU als Co2 compensatie subsidie aan hen is gegeven. Deze twee bedrijven zijn slechts een voorbeeld, miljarden is er onterecht uitgekeerd.

Hoe simpel is een regelgeving te bedenken die subsidie nooit hoger laat zijn als de werkelijk geleden verliezen. Maar nee dat onbekwame Europese parlement gooit uw en mijn geld liever over de balk.

Vervolgens is het zeer twijfelachtig of er een rechtvaardiging in het verschaffen van Co2 subsidies te vinden is. Het toekomstig verdienmodel voor olie winnende bedrijven staat op de tocht, laten die bedrijven zich eens meer richten op toekomstige energie ontwikkelingen die zij bewust aan hen voorbij laten gaan. Zolang zij weigeren te investeren in alternatieve energie,  zullen zij op termijn hun bestaansrecht daarmee verliezen.

Het wordt tijd dat alle mensen in Europa bij de verkiezingen eens kiezen voor een alternatief of nog beter gaan afzien van een Europees parlement en Europa weer laten verworden tot een Economische Unie. Gelijkertijd kunnen dan alle subsidies op de schop en kunnen en MOETEN landen zelf hun financiële broek ophouden. Die onzin over Nederland als exportland betreft alleen die super ondernemingen die geen poging voorbij laten gaan om ons te belazeren. Met ons geld worden er voorzieningen gebouwd zodat exporteurs deze GRATIS kunnen gebruiken en zodoende hun zakken kunnen vullen.

Als laatste wil ik het democratisch gehalte van de gemeentes in Nederland als schandalig betitelen, met het komende referendum wordt gepoogd deze op voorhand te laten mislukken door minder kiesgelegenheden aan de burgers aan te bieden. Laat u dus niet belazeren door uw gemeente en maak gebruik van uw recht om uw stem met het Oekraïne referendum te laten gelden, wat u kiest is aan u maar luister goed naar de argumenten die  beiden kanten gebruiken. Voor beiden kanten zijn er valide argumenten te vinden, mogelijk dat u goed kan kijken wat er voor u zelf inzit als u voor of tegen stemt, de Oekraïners zelf zullen er geen voordeel van ondervinden. Hun economie zal overvallen worden door buitenlandse ondernemingen die hetzelfde doen als wat zij bij ons in Nederland doen.

Hun eigen zakken vullen!

 

 

Europese staatsschulden waar u aan mee mag betalen.

Opvallend zijn de groene regels, wat betekend dat een land zich aan gemaakte afspraken houd.

Misschien nog opvallender is dat Oost Europese landen gemiddeld beter presteren, eigenlijk zou elk land wat boven de honderd procent komt onder curatele gesteld moeten worden. Van Griekenland is bekend dat zij stelselmatig de boel belazert hebben, daar ondervinden zij dan nu ook de gevolgen van. Daarom hoeft ook niemand medelijden te hebben met de Grieken, als je een regering kiest die stelselmatig de boel  bedondert dan komt het daarvan! Bijzonder is ook dat de zogenaamde sterke EU landen gewoon hun afspraken OOK niet nakomen. In de regel is het zo dat wanneer je iets niet na kan of kan komen, waarom maak je daar dan afspraken over. De Britten kan je ook rustig uit de EU laten vertrekken, afspraken komen zij ook niet na en als er al wat is afgesproken moet er telkens weer vanaf geweken worden, laat ze gaan de gevolgen zijn voor hen.

Land 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
België 88,1% 84,2% 89,6% 96,2% 96,6% 99,2% 101,1% 101,5% 106,5%
Bulgarije 22,7% 18,2% 13,7% 14,6% 16,2% 16,3% 18,4% 18,9% 27,6%
Cyprus 64,6% 58,3% 48,3% 58,0% 61,3% 71,5% 86,6% 111,7% 107,5%
Denemarken 32,1% 27,4% 34,2% 41,8% 42,8% 46,4% 45,4% 44,5% 45,2%
Duitsland 67,6% 65,0% 66,3% 73,5% 82,5% 80,0% 81,0% 78,4% 74,7%
Estland 4,5% 3,8% 4,6% 7,2% 6,7% 6,1% 9,8% 10,0% 10,6%
Finland 39,7% 35,2% 34,1% 43,8% 48,8% 49,3% 53,6% 57,0% 59,3%
Frankrijk 63,7% 63,8% 67,5% 78,3% 82,7% 86,2% 90,6% 93,5% 95,0%
Ierland 24,9% 25,0% 44,3% 65,5% 91,2% 104,1% 117,4% 123,7% 109,7%
Italië 106,5% 103,6% 106,3% 116,1% 119,3% 120,7% 127,0% 132,6% 132,1%
Griekenland 106,1% 105,4% 110,7% 127,1% 18,3% 170,3% 157,2% 175,1% 177,1%
Hongarije 65,7% 66,1% 72,3% 78,4% 82,2% 82,1% 79,8% 79,2% 76,9%
Letland 10,7% 9,0% 19,7% 36,7% 44,5% 42,0% 40,8% 38,1% 40,0%
Litouwen 18,0% 16,9% 15,6% 29,5% 37,8% 38,3% 40,5% 39,4% 40,9%
Luxemburg 6,7% 6,7% 13,6% 14,6% 19,5% 18,7% 21,7% 23,1% 23,6%
Malta 63,4% 61,7% 63,1% 67,6% 66,0% 68,8% 70,8% 73,0% 68,0%
Nederland 47,4% 45,3% 58,2% 60,8% 63,4% 65,7% 71,3% 73,5% 68,8%
Oostenrijk 62,1% 59,3% 62,5% 69,6% 72,5% 73,1% 74,4% 74,5% 84,5%
Polen 47,7% 45,0% 47,1% 50,9% 54,9% 56,2% 55,6% 57,0% 50,1%
Portugal 63,9% 68,3% 71,6% 83,0% 94,0% 108,2% 124,1% 129,0% 130,2%
Roemenië 12,4% 12,6% 13,4% 23,6% 30,5% 34,7% 38,0% 38,4% 39,8%
Slovenië 26,7% 23,4% 22,5% 35,2% 38,7% 47,1% 54,4% 71,7% 80,9%
Slowakije 30,5% 29,6% 27,8% 35,4% 41,0% 43,6% 52,7% 55,4% 53,6%
Spanje 39,6% 36,1% 39,8% 53,3% 61,7% 70,5% 86,0% 93,9% 97,7%
Tsjechië 29,4% 29,0% 30,0% 35,3% 38,4% 41,4% 46,2% 46,0% 42,6%
Verenigd Koninkrijk 42,9% 44,5% 54,4%% 69,5% 78,4% 84,3% 89,1% 90,6% 89,4%
Zweden 45,0% 40,2% 38,8% 42,8%% 39,4% 38,6% 38,3% 40,6% 43,9%

 

Bron: Wikipedia

Het is te treurig voor woorden, de Eurozone is mislukt! Laat de Euro de Euro en keer terug op de gemaakte afspraken die toch niet nagekomen worden. Al die Economen die roepen dat het nadelig zal zijn voor onze economie gokken er lustig op los en hebben vaak een belangen verstrengeling die hen op voorbaat niet onpartijdig laat oordelen.

STOP STOP  Europese Unie   STOP STOP

Veel duidelijker kan ik het niet zeggen, argumenten te over om te stoppen maar de politiek weigert die te zien.

Mario Dragi

De Euro crisis komt doordat de ECB een moloch van vervlogen tijden is, dat is wel heel duidelijk, zeker nu een bestuurder aan het stuur staat die de EU in zijn geheel naar de financiële afgrond brengt. Hij niet alleen maar de hele club van nationale bankdirecteuren laten het gebeuren. Alsmaar waardeloze papieren opkopen zal op het moment dat er betaald dient te worden tot een wereldwijde financiële crisis leiden.

Dat Dijnselbloem daar geen stokje voor steekt is onbegrijpelijk, de lage rente is funest voor spaartegoeden en de pensioenfondsen, maar ook voor de bestedingen in ons land. Alleen Italië profiteert met hun torenhoge staatsschuld die ze nu gratis gefinancierd krijgen.

Het is niet meer de vraag of het financiële EU systeem in elkaar zal vallen, de echte vraag is nu alleen wanneer de hele EU zwendel uit elkaar zal barsten. Het roepen dat er een nieuwe recessie aankomt tekent alleen de onkunde van de zogenaamde deskundige die deze uitspraken doen, de recessie is nog NOOIT opgelost geweest. Die dendert nog steeds voort, met daarop het vluchtelingen probleem.

Er is steeds minder draagvlak om de instroom van buitenlanders op te vangen, want het is onduidelijk welk deel van deze groep werkelijk vluchteling is en vlucht voor oorlog en geweld. Het ontbreken van een duidelijk beleid heeft er nu in de gehele EU toe geleid dat mensen geen vluchtelingen meer willen opnemen. Hoe goed mevrouw Merkel het wellicht bedoelde kan niet verhullen dat het een enorme blunder is de uitnodigende uitspraken die zij aan vluchtelingen deed EN nog veel erger telkens weer herhaald.

Is er een oplossing ….. tja wie het weet mag het zeggen.

Sociaal gezien brokkelt ook onze maatschappij af, de hufterige houding die vele van ons zich aanmeten is helaas meer regel als uitzondering. Het blijkt dus weer eens overduidelijk dat een volk de regering krijgt die zij verdient, een groep huichelachtige hufters is blijkbaar een doorsnede van onze bevolking. Hierbij steek ik mijn hand ook in eigen boezem, aan de IK maatschappij heb ook IK natuurlijk heftig bijgedragen. Het spreekwoord “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald ” laat ik mij gelden en doet mij inzien dat eigenbelang prima is zolang dat in overeenstemming is met het algemeen belang. 

Zijn er dan helemaal geen positieve geluiden? Jawel maar het is goed zoeken omdat het niet aan de voorgrond zich afspeelt, de jongeren zijn de toekomst en zij lijken verstandiger als het huidige establisment. Milieu en sociale contacten zijn belangrijk voor hen en voor ons, geld en bezittingen zijn geen absolute drijfveer meer. Dus positieve hoop is er zeker, leven de jeugd!

Is Big Brother Watching YOU?

http://mrlibertyshow.com/wp-content/uploads/2013/11/nsa-spying-300x168.jpgHet is bedrijven binnen de Europese Unie toegestaan om privéchats van medewerkers in de gaten te houden, als die communicatie onder werktijd en op werkcomputers plaatsvindt.

Tja, wat moet je nu toch met zo’n EU. Alle taken waarvoor zij verantwoordelijk zouden moeten zijn, kunnen ze niet tot daadkrachtige actie komen. Maar regelgeving implementeren die indruist tegen de privacy van werknemers en privaat personen die wordt gewoon met voeten getreden. Het democratisch gehalte van de EU is dan ook ver te zoeken. 

Neem de Polen die hebben  een nieuwe regering democratisch gekozen en hun regering doet nu regelgeving en bestuurstaken uitvoeren op een wijze die de commissie niet bevalt en zijn zij nu voornemens daar Polen op aan te spreken. Belachelijk natuurlijk, de Polen hebben democratisch gekozen en moeten en mogen het nu dus zelf met hun regering uitzoeken. Hoogstens zou je vrijblijvend kunnen vragen of het nu wel zo verstandig is om de gehele publieke media te willen manipuleren. De gevolgen voor goede of slechte politieke keuzes na een verkiezing zijn slechts bij de volgende verkiezingen te corrigeren.

Dat brengt mij gelijk bij Nederland, volgend jaar zijn er verkiezingen en het lijkt er op dat alles bij het oude blijft. Net vier jaar terug staat de PVV torenhoog in de peilingen, maar zal als de verkiezingen voorbij zijn zal de PVV misschien iets groter zijn geworden. Het merendeel van de kiezers kiezen toch weer voor dezelfde onbetrouwbare en leugenachtige politici en politieke partijen. De leugens en het bedrog van alle VVDers op rij doet er niets aan af dat ondernemend Nederland zich door de VVD gestaafd voelt, het zal wel komen dat zij geen tijd voor informatie vergaring hebben anders zouden zij wel hun verstand gebruiken.

Er zijn in Nederland hele grote belangen groepen die nauwelijks of niet vertegenwoordigd worden, of die totaal niet bereikt worden door de partijen die zeggen hun belangen te behartigen. Kijk naar de jongeren, een hoop gekwaak maar een realistische opvatting hoe het nu politiek aan te pakken is niet aan een politieke jongeren partij besteed. De ouderen doen het al helemaal niet beter, zij lijken niet te begrijpen dat wat vroeger goed was nu wel eens een ramp voor hun belangen kan beteken. De financiële schade die de huidige ouderen toebrengt wordt echt door die zogenaamde sociale partijen mede ondersteunt, de enige die daar niet aan mee doet is de SP en gedeeltelijk de PVV. Dat die ouderen nu opgezadeld zijn met AOW gaten van tussen de 10.000 en de 50.000 euro, kan niemand wat schelen blijkbaar, er zullen de komende jaren veel ouderen failliet gaan omdat zij dit gat niet kunnen overbruggen. Maar toch de partij die zij altijd gestemd hebben en die verantwoordelijk zijn voor deze sociale onrechtmatigheid, gewoon weer kiezen.

Verstand komt met de jaren, maar blijkbaar niet bij iedereen.

Is er dan helemaal geen beweging in gang te zetten die het midden van de Nederlandse bevolking kan vertegenwoordigen, zonder daarbij extreme linkse of rechtse standpunten te moeten innemen?

Dit jaar is er ook een referendum over een handelsverdrag met Oekraïne, feitelijk is het natuurlijk flauwekul want de politiek zal zich er niets van gaan aantrekken. Dit is helaas een punt waar de politiek gelijk heeft, er zijn met heel veel landen een handelsovereenkomst die ook geen lid van de EU zijn, dus waarom dan ook niet met Oekraïne. Het referendum had veel beter Engeland kunnen volgen en had moeten gaan over wel of niet in de EU blijven, dat had de politiek niet kunnen negeren. Naar mijn idee had de meerderheid dan tegen deelneming gestemd, helaas moet ik opnieuw nuanceren omdat het tegen meer bedoelt zou zijn als niet zo groot (27 landen is belachelijk). De redenen die aangedragen worden om in de EU te blijven zijn vaak dezelfde als om handelsverdragen af te sluiten. De export zou zo belangrijk zijn, de export draagt zonder meer bij aan de welvaart in Nederland maar de echte economie wordt door het midden en klein bedrijf gedreven, zij zijn de echte motor van de economie en NIET de export. Binnenlandse bestedingen zijn belangrijk voor een land, en daar heeft de Nederlandse bevolking zich door leugens en bedrog van banken en politici een tijd lang van af gezien. Nee liever die euro op de bank en geen rente krijgen, dan diezelfde euro te besteden en plezier te hebben en gelijktijdig het werk veiligstellen dat doen we niet. Heeft iemand het idee dat de banken ook maar iets van de banken crisis geleerd hebben, dat is dan fictie het is nog steeds de meest onbetrouwbare bedrijfstak van Nederland.

De politiek praat ook weer over het kiesstelsel, de bedoeling is het slechte stelsel nog meer uit te hollen en startende partijen geen gelegenheid te geven een zetel in het parlement te veroveren. Wat natuurlijk raar is vanuit het oude en vergane stelsel zijn de zetels die door leden van een voormalige fractie mee worden genomen naar de kamer als alleen vertegenwoordiging. Vanuit het oude vergane stelsel begrijp ik dat ook wel en zou het logischer zijn deze aan de fractie terug te geven, die dan een andere partijlid daarvoor kunnen aanwijzen.

Wat de democratie en het kiesstelsel echt vooruit zou helpen, is het opheffen van partijen en elke volksvertegenwoordiger rechtstreeks te laten kiezen. Wie niet rechtstreeks gekozen wordt heeft blijkbaar geen achterban. Daarnaast zou afspraken, buiten het parlement om, verboden moeten worden. Dat zou de democratie besluitvorming weer democratisch maken omdat alle volksvertegenwoordigers met voorstellen moeten instemmen. Achterkamertjes politiek behoort daar mee tot het verleden, daar waar het eigenlijk nooit had mogen voorkomen.

Is onze democratie in verval?

Daar kan volmondig JA op geantwoord worden. Een democratie bestaat bij de gratie van een grondwet die burgers alle vrijheden en privacy laat. Beiden privileges zijn momenteel in het geding, de privacy wordt hand over hand verkwanselt door de politiek en de vrijheden worden door anders gezinde groepen burgers aangetast.

Al eerder hebben wij bericht over de zorgelijke ontwikkelingen van onze democratie, inhoudelijk willen wij nu een mogelijk oplossing lanceren die een aantal problemen adequaat kan verhelpen. Of onze maatschappij zelfstandig voor dit soort oplossingen kan kiezen lijkt twijfelachtig, maar wat is een leven zonder vertrouwen in de medemens.

Het grootste probleem is echter de politiek, het politieke systeem is achterhaald en is in deze tijd een verouderd mechanisme wat hoognodig aangepast dient te worden. Dat mensen het vertrouwen in de politiek verloren hebben is niet zo vreemd, het is een feit dat politiek momenteel een synoniem voor leugen en bedrog is, wat verdedigd wordt door de verklaring dat er compromissen gesloten dienen te worden. De oplossing zou zijn een nieuwe macht in te voeren een bestuursmacht die gecontroleerd wordt door de politiek.  De voordelen zijn legio, de politiek kan vereenvoudigd worden en kamers kunnen samengevoegd worden tot een controlerende kamer die zelfs qua omvang kleiner zou kunnen. In de bestuursmacht kunnen mensen met bewezen capaciteiten en idealen, het feitelijke bestuur beroepsmatig ter hand nemen. Die bestuurders die zich laten drijven door geldelijk gewin zijn uitgesloten van deelneming aan welk bestuur dan ook. De huidige politieke elite is niet in staat om bestuurlijk adequaat te handelen, hun eigen politieke achterban is daarbij een blok aan het been. Verbinding met hun feitelijke achterban de kiezers is ook ver te zoeken, zelfs de nieuwe generaties missen volledig het overzicht en inzicht wat er bij hun eigen mensen leeft. Bestuurders hebben daar geen last van, zij dienen goed te functioneren en resultaten te behalen zoals die door de politiek zijn gedefinieerd. Deze overgang zou het momenteel maatschappelijk niet redden, een tussenoplossing kan dan zijn de politici bij verkiezingen rechtstreeks, dus zonder partij verbintenis, te laten verkiezen. Referenda zijn ook een instrument wat zijn diensten prima kan verlenen, indien de uitkomsten daarvan tenminste na geleefd en gerespecteerd worden.

Wanneer de bestuursmacht bestuurd, zullen met name Internationale afspraken geherwaardeerd kunnen worden. Zonder de politieke bindingen worden Internationale afspraken op hun functioneren beoordeeld en alle onderbuik gevoelens zijn daarmee in een keer verleden tijd. Pragmatisch bestuur gedreven door idealen is een perfecte vervanger voor de puinhoop en paniek die nu Europa in zijn greep houd. Die puinhoop is alleen aan de politiek te wijten, slechte afspraken die ook nog eens niet worden nagekomen zijn schering en inslag in het Europese Unie van nu. Zonder grondige herinrichting, gegrond op volksraadplegingen in alle EU landen, is de EU ten dode opgeschreven. Het opdringen van landen, regels en financiële c.q. economische maatregelen doet de Euro burger vervreemden van wat eens zo glorierijk was aangevangen. Een bankenunie is de laatste druppel die de Euro als geldmiddel de das om zal doen, vele miljarden zullen verdwijnen en ten kosten gaan van spaartegoeden, eigen vermogens en pensioen reserveringen. Als u nu denkt dat het niet veel slechter kan worden, dan moet ik u er helaas op wijzen dat alle ingrediënten voor een derde wereldoorlog ruimschoots aanwezig zijn.

Volslagen zinloos!

Waarschijnlijk niet meer in de vorm die uit het verleden bekend is, nee een guerrilla oorlog ligt dan meer voor de hand. Of een oorlog op afstand zoals nu door de Amerikanen wereldwijd wordt gevoerd. Vijanden, burgers en doelen aanvallen met drones die op grote afstand bestuurd worden. Wie heeft ooit kunnen vermoeden dat een grootmacht als Amerika zou afglijden naar het niveau van een agressor, die landen afluistert en bevolkingen bedreigt. Waar een klokkenmelder die dit alles wereldkundig maakt vervolgt wordt wegens vermeende landveiligheid, wij hebben het hier al eerdere gezegd maar herhalen dat graag opnieuw, Edward Snowden zou een standbeeld moeten krijgen in plaats dat er op hem gejaagd wordt. Als dat de democratie is waar iedereen de mond van vol heeft, wel …..

DAN MAG U DIE DEMOCRATIE VAN MIJ HOUDEN!

Ik zal het kort maar krachtig houden……

Mijn lieve omaMet pijn in mijn hart, vanwege te drukke banen, wil/moet ik mijn lieve oma aanbieden. Want wij kunnen er daardoor helaas niet meer voor zorgen – we hebben het jarenlang gedaan, maar het gaat gewoon niet meer helaas…

Oma is 87 jaar, was altijd heel actief en zelfstandig, maar begint nu vergeetachtig te worden en lichamelijk ook allerlei kwaaltjes te vertonen, zoals incontinentie en slechthorendheid. Ze heeft echter een heel lief en zacht karakter en kan heel mooi breien.

We zouden haar graag zelf willen (onder)houden maar onze drukke leef- en werkomstandigheden en financiële situatie laten dit helaas niet toe.

We willen haar graag een nieuwe plek geven waar zij de liefde zal krijgen die ze nodig heeft en verdient. Graag wil ik een familie die dit wel kan; kinderen zijn geen probleem – daar kan ze goed mee overweg. Andere oma’s of opa’s behoren ook tot de mogelijkheden. Helaas hoort een bejaardenhuis of verzorgingsplek niet meer tot de mogelijkheden. In ons eigen huis opnemen gaat ook niet nadat de regering besloten had mensen te korten op uitkeringen die te hulp schoten in vergelijkbare situaties. Aanvullende ondersteuning van de gemeente is ook niet mogelijk omdat zij melden hun middelen nu volledig in te moeten zetten voor vluchtelingen opvang.

Ik zal er nog wat dingen bijleveren (leesbril, gehoorapparaat, gebit, kleding, breiwol, 2 zakken vol luiers en eten)

Ik wil/hoef er geen honderden euro’s voor te hebben – het enige dat ik wil is dat ze een goed leven kan leiden en haar laatste jaren gelukkig kan slijten bij haar nieuwe familie.

Mocht er interesse zijn, neem dan contact met mij op.

Meer foto’s op aanvraag.

Dit artikel is een beetje aangepast om ook de schrijnende situatie van ouderen te kunnen belichten, zie volledig artikel op:

http://dieren.tweedehands.net/…/liefdevol-thuis-gezocht5.ht…#

Een democratie heeft een aantal grondbeginselen die vaak in de grondwet van een land zijn opgenomen. Nadrukkelijk worden daarbij vrijheden benoemt, zoals het recht van spreken, schrijven etc. Fatsoens- of moralistische normen en waarden worden vaak slechts in de zijlijn besproken.

Wat zeker niet benoemt en besproken wordt is het kapitalisme, kapitalisme de oorzaak van de vele problemen waar wij ons nu mee geconfronteerd zien. Nadat het stelsel van waarde bepaling gekoppeld aan goudreserves is losgelaten zijn met name schulden van Naties onevenredig toegenomen. Een andere zeer giftige angel zijn de aandelen beurzen, handel in gebakken lucht iets anders is het niet. Geen enkele tegenwaarde is er beschikbaar voor zogenaamde waardes van bedrijven en organisaties, kijk naar de luchtbel Facebook of Appel. Microsoft had in het verleden tenminste nog een verdienmodel wat gebaseerd was op goederen omzetten. Moraliteit en kapitalisme gaan niet samen, er zijn voorbeelden (banken, verzekeringen, olie maatschappijen, etc.) te over die hier een afspiegeling van zijn. Nadat de banken geprivatiseerd waren, een blunder van  het aller grootste formaat, is het bergafwaarts gegaan. Verantwoordelijkheid, moraliteit en fatsoen zijn sindsdien in de financiële wereld ver te zoeken. Na een aantal verschillende beurs crashes krabbelen de veroorzakers binnen de banken telkens weer overeind en gaan door met het bedriegen van mensen en bedrijven. Hele kapitalen van particulieren en bedrijven hebben zij er door gejaagd, daarnaast rentes beïnvloed en met voorkennis gehandeld. Als dat geen redenen zijn om deze bedorven bedrijfstak weer onder publieke verantwoordelijkheid te plaatsen, dan weet ook ik het niet meer.

Frits Bolkenstein

Frits Bolkenstein

Daarnaast is de politieke integriteit in onze democratie ver te zoeken, een verkiezingsprogramma is er alleen om gedrukt te worden, want, nee later kan je er niets meer mee er moeten immer compromissen gesloten worden. Onder het mom van compromissen zijn leugens en bedrog in de politiek schering en inslag. Oplossingen zijn niet eenvoudig beschikbaar, nieuwe politiek wordt niet bedreven en wie afwijkende standpunten verwoord wordt als populist aan de kant gezet. Pim Fortuin, VVDer Frits Bolkenstein en PVDAer Adrie Duivenstein zijn drie voorbeelden van drie verschillende politieke richtingen die laten zien dat het ook anders kan, klip en klaar stonden en/of staan zij voor hun denkbeelden en proberen die ten uitvoer te brengen. Of je het nu wel of niet met hen eens was en/of bent, de tijd heeft hen in veel controversiële zaken in het gelijk gesteld. De huidige politieke garde, Rutte, Samson en Pechtold is daar slechts een zeer matig aftreksel van. In 2017 zijn er nieuwe verkiezingen, helaas zal het politieke landschap er niet op vooruit gaan. De gevestigde elite zijn al maanden voorbereidingen aan het treffen om het pluche waar zij op zitten, met hand en tand te verdedigen. Door de overweldigende hoeveelheid beloftes die gedaan gaan worden ( en dus NIET nagekomen), zien de kiezers door de bomen het bos niet meer en kiezen waarschijnlijk weer voor een eendagsvlieg zonder ideeën. Terwijl de keuzes eenvoudig zijn, als de kiezer gewoon op basis van zijn eigen belang gaat kiezen dan komt het goed, als ze weer kiezen op basis van gebakken lucht verhalen …. ja dan gaat het fout.

Is Europa de oplossing? Misschien, wie zal het zeggen, echter niet op de manier waarop men nu meent met democratieën om te gaan. Het Nederlandse, Franse, Engelse volk en laatst nog de Grieken hebben zich duidelijk TEGEN de huidige Europese ontwikkelingen uitgesproken. Die tegenstand is met name gericht tegen de al maar toenemende overheveling van autoriteit aan de Europese unie, de unie is ooit bedoelt als vrije handel en verkeer zone. Als het daarbij zou blijven heeft niemand daar problemen mee. Maar nee telkenmale wordt er opnieuw bevoegdheden overgeheveld, terwijl de EU nog steeds moet bewijzen dat zij bestaansrecht heeft. Toppunt van onvermogen en overschrijden van bevoegdheden zijn de acties die de Europese bank meent te kunnen doen, sinds er een Italiaanse centrale bank directeur is wordt er oeverloos geld bijgedrukt en waardeloze  obligaties opgekocht met opnieuw als doel die geldverslindende banken in hun onverantwoordelijke gedrag te ondersteunen.

Vluchtelingen, er zal geen weldenkend mens zijn die een echte vluchteling zijn recht op lijfsbehoud wil ontzeggen. Echter, geldt dit ook voor economische vluchtelingen? Het vluchtelingen probleem is maar op een manier op te lossen en wel daar waar het probleem zich voordoet, met andere woorden dus in het land van oorsprong. Als wij en alle anderen serieus werk van ontwikkelingshulp hadden gemaakt, dan hadden zij (de vluchtelingen)  hier niet eens willen zijn. De oplossing is daarom duidelijk, sluit alle grenzen, laat het Schengen  verdrag voor wat het is en sluit ook de onderlinge Europese grenzen, zodat er adequate controle van verkeer van mensen en goederen kan plaatsvinden. Stuur ALLE economische vluchtelingen terug naar land van oorsprong. Deze draconische maatregelen zijn nodig om de economische en maatschappelijke stabiliteit te waarborgen, maar daarnaast zal in de landen van oorsprong rijkelijke ondersteuning geboden moeten worden. Ook in landen waar corruptie hoogtij viert, zal eerst de hulp geboden moeten worden en pas daarna de corruptie aangepakt dienen te worden. Voordeel van het ter plekke bieden van hulp is dat voor de zelfde hoeveelheid geld tot vijftig keer meer hulp geboden kan worden. Daar zou de nadruk en alle controles onderling zich op moeten richten, hoeveel procent van het bruto nationaal product wordt per land aan ontwikkelingshulp geboden, een of twee procent zijn dan een lachertje. Juist in deze kwestie zou de EU wel van invloed kunnen zijn om de hoogte van het percentage te bepalen en vrijkomende gelden te verzamelen en gestructureerd als ontwikkelingshulp te kunnen overdragen.

Het alternatief voor alle voornoemde kwestie is Anarchie, zowel op regerings- als wel op privaat niveau ziet men de verschijnselen van Anarchie opduiken. Zoals landen de onderlinge afgesproken regels met voeten betreden is ingegeven door Anarchistische gevoelens, privaat personen in Oost Europa, maar ook in Griekenland en Frankrijk gedragen zich ook anarchistisch. Het is geen vijf voor twaalf met betrekking tot de gevaren van een derde wereld oorlog, een minuut voor twaalf is een realistischer inschatting. Alle ingrediënten die aan de eerste EN de tweede oorlog  ten grondslag lagen zijn weer van toepassing!

Aan de politiek zou ik dan ook willen meegeven:

BEZINT EER DAT U (Oorlog) BEGINT

 

Heeft u ook wel eens problemen met postNL?

Niet bezorgd postNL postNL problemen zijn op het Internet algemeen bekend. Het ergerlijke van postNL is dat zij op voorhand proberen alle problemen op verzender dan wel ontvanger af te wimpelen. Op vele fora word er melding gemaakt van het verdwijnen van pakketjes zonder dat postNL daar zijn verantwoordelijkheid voor neemt. 

Wij de gemeenschap kunnen daar maar op één manier op reageren en dat is dan ook teven mijn oproep:

Laat geen pakketten meer door postNL bij u bezorgen.

Meldt bij aankoop dat u wel het product wil afnemen echter alleen als de vervoerder NIET postNL is. 

postNL verwijst bij problemen onmiddellijk naar hun leveringsvoorwaarden waar dan blijkbaar in staat dat zij het pakketje wel willen vervoeren maar op geen enkele manier willen garanderen dat het ook aankomt. Nog erger is dat zij zelf vinden dat zij het zonder ontvangende handtekening toch mogen afgeven en dat het nog steeds niet hun zorgplicht is om dit nu juist wel te eisen. Bij waardevolle zaken roepen zij dat u het moet verzekeren, dat is al helemaal te gek. Als ondernemer verzeker ik mij ook tegen schade die ik onbedoeld bij een klant veroorzaak, daar zijn slechts calamiteiten uitgezonderd zoals brand in een data centrum of een eventuele aardbeving in Groningen die een deel van het Internet zou beschadigen.

Bij ons is het nu regel dat wij geen producten meer afnemen die met postNL worden verzonden. 

Helaas spelen grote organisaties elkaar de bal toe, bijvoorbeeld dat waardeloze marktplaats.nl heeft standaard postNL geïntegreerd in hun formulieren. Wij snappen niet dat concurrerende vervoerders van deze concurrentie vervalsing geen werk van maken. Zolang bedrijven als Bol.com, wehkamp.nl, etc. gebruik blijven maken van postNL bent u dus gewaarschuwd, bij problemen met leveren bent U de klos en kunt u naar uw bestelde producten fluiten.