Waar de burgerij zijn mening geeft

Maandelijks archief: januari 2016

Is Big Brother Watching YOU?

http://mrlibertyshow.com/wp-content/uploads/2013/11/nsa-spying-300x168.jpgHet is bedrijven binnen de Europese Unie toegestaan om privéchats van medewerkers in de gaten te houden, als die communicatie onder werktijd en op werkcomputers plaatsvindt.

Tja, wat moet je nu toch met zo’n EU. Alle taken waarvoor zij verantwoordelijk zouden moeten zijn, kunnen ze niet tot daadkrachtige actie komen. Maar regelgeving implementeren die indruist tegen de privacy van werknemers en privaat personen die wordt gewoon met voeten getreden. Het democratisch gehalte van de EU is dan ook ver te zoeken. 

Neem de Polen die hebben  een nieuwe regering democratisch gekozen en hun regering doet nu regelgeving en bestuurstaken uitvoeren op een wijze die de commissie niet bevalt en zijn zij nu voornemens daar Polen op aan te spreken. Belachelijk natuurlijk, de Polen hebben democratisch gekozen en moeten en mogen het nu dus zelf met hun regering uitzoeken. Hoogstens zou je vrijblijvend kunnen vragen of het nu wel zo verstandig is om de gehele publieke media te willen manipuleren. De gevolgen voor goede of slechte politieke keuzes na een verkiezing zijn slechts bij de volgende verkiezingen te corrigeren.

Dat brengt mij gelijk bij Nederland, volgend jaar zijn er verkiezingen en het lijkt er op dat alles bij het oude blijft. Net vier jaar terug staat de PVV torenhoog in de peilingen, maar zal als de verkiezingen voorbij zijn zal de PVV misschien iets groter zijn geworden. Het merendeel van de kiezers kiezen toch weer voor dezelfde onbetrouwbare en leugenachtige politici en politieke partijen. De leugens en het bedrog van alle VVDers op rij doet er niets aan af dat ondernemend Nederland zich door de VVD gestaafd voelt, het zal wel komen dat zij geen tijd voor informatie vergaring hebben anders zouden zij wel hun verstand gebruiken.

Er zijn in Nederland hele grote belangen groepen die nauwelijks of niet vertegenwoordigd worden, of die totaal niet bereikt worden door de partijen die zeggen hun belangen te behartigen. Kijk naar de jongeren, een hoop gekwaak maar een realistische opvatting hoe het nu politiek aan te pakken is niet aan een politieke jongeren partij besteed. De ouderen doen het al helemaal niet beter, zij lijken niet te begrijpen dat wat vroeger goed was nu wel eens een ramp voor hun belangen kan beteken. De financiële schade die de huidige ouderen toebrengt wordt echt door die zogenaamde sociale partijen mede ondersteunt, de enige die daar niet aan mee doet is de SP en gedeeltelijk de PVV. Dat die ouderen nu opgezadeld zijn met AOW gaten van tussen de 10.000 en de 50.000 euro, kan niemand wat schelen blijkbaar, er zullen de komende jaren veel ouderen failliet gaan omdat zij dit gat niet kunnen overbruggen. Maar toch de partij die zij altijd gestemd hebben en die verantwoordelijk zijn voor deze sociale onrechtmatigheid, gewoon weer kiezen.

Verstand komt met de jaren, maar blijkbaar niet bij iedereen.

Is er dan helemaal geen beweging in gang te zetten die het midden van de Nederlandse bevolking kan vertegenwoordigen, zonder daarbij extreme linkse of rechtse standpunten te moeten innemen?

Dit jaar is er ook een referendum over een handelsverdrag met Oekraïne, feitelijk is het natuurlijk flauwekul want de politiek zal zich er niets van gaan aantrekken. Dit is helaas een punt waar de politiek gelijk heeft, er zijn met heel veel landen een handelsovereenkomst die ook geen lid van de EU zijn, dus waarom dan ook niet met Oekraïne. Het referendum had veel beter Engeland kunnen volgen en had moeten gaan over wel of niet in de EU blijven, dat had de politiek niet kunnen negeren. Naar mijn idee had de meerderheid dan tegen deelneming gestemd, helaas moet ik opnieuw nuanceren omdat het tegen meer bedoelt zou zijn als niet zo groot (27 landen is belachelijk). De redenen die aangedragen worden om in de EU te blijven zijn vaak dezelfde als om handelsverdragen af te sluiten. De export zou zo belangrijk zijn, de export draagt zonder meer bij aan de welvaart in Nederland maar de echte economie wordt door het midden en klein bedrijf gedreven, zij zijn de echte motor van de economie en NIET de export. Binnenlandse bestedingen zijn belangrijk voor een land, en daar heeft de Nederlandse bevolking zich door leugens en bedrog van banken en politici een tijd lang van af gezien. Nee liever die euro op de bank en geen rente krijgen, dan diezelfde euro te besteden en plezier te hebben en gelijktijdig het werk veiligstellen dat doen we niet. Heeft iemand het idee dat de banken ook maar iets van de banken crisis geleerd hebben, dat is dan fictie het is nog steeds de meest onbetrouwbare bedrijfstak van Nederland.

De politiek praat ook weer over het kiesstelsel, de bedoeling is het slechte stelsel nog meer uit te hollen en startende partijen geen gelegenheid te geven een zetel in het parlement te veroveren. Wat natuurlijk raar is vanuit het oude en vergane stelsel zijn de zetels die door leden van een voormalige fractie mee worden genomen naar de kamer als alleen vertegenwoordiging. Vanuit het oude vergane stelsel begrijp ik dat ook wel en zou het logischer zijn deze aan de fractie terug te geven, die dan een andere partijlid daarvoor kunnen aanwijzen.

Wat de democratie en het kiesstelsel echt vooruit zou helpen, is het opheffen van partijen en elke volksvertegenwoordiger rechtstreeks te laten kiezen. Wie niet rechtstreeks gekozen wordt heeft blijkbaar geen achterban. Daarnaast zou afspraken, buiten het parlement om, verboden moeten worden. Dat zou de democratie besluitvorming weer democratisch maken omdat alle volksvertegenwoordigers met voorstellen moeten instemmen. Achterkamertjes politiek behoort daar mee tot het verleden, daar waar het eigenlijk nooit had mogen voorkomen.